Što je mjeńšina?

pjatk, 03. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). W aktualnej prawniskej rěči Němskeje a w statach abo regionach z němčinu jako hamtskej rěču wužiwaja rozdźělne pomjenowanja za skupiny, kotrež su škitane přez Wobłukowe dojednanje Europskeje rady za škit narodnych mjeńšin. Z juristiskeho wida dyrbimy so prašeć, hač maja tute pomjenowanja – mjez druhim narodna mjeńšina, etniska mjeńšina, rěčna mjeńšina, ludowa sku­pina, lud a narodnosć – być rozdźělne wurazy za „narodnu mjeńšinu“.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND