JANKAHANKA z přestawku

štwórtk, 09. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
JANKAHANKA so na njewěsty čas z fanami rozžohnuja.  Foto: SN/Maćij Bulank JANKAHANKA so na njewěsty čas z fanami rozžohnuja. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/bn). Woblubowana a wuspěšna serbska popowa skupina JANKAHANKA chce swoje skutkowanje „w dotalnej formje na najprjedy raz njewobmjezowany čas na lód połožić“, kaž spěwar a gitarist kapały Józef Brězan na naprašowanje zdźěli. Nastupajo přičiny za přestawku pak wzda so kóždehožkuli komentara. Hač a na kotre wašnje jednotliwi instrumentalisća sami abo zhromadnje dale hudźa, tuchwilu jasne njeje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND