Skoki na trunach tež k susodam

štwórtk, 30. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CRM/SN). Wirtuozne reje, poskićene na wiolinje wot rodźeneje Budyšanki Anett Baumann, kotraž je wot lěta 1998 čłonka Sakskeje statneje kapały Drježdźany, a za křidłom wot koncertneje pianistki a komponistki Liany Bertók, zaklinčachu minjenu njedźelu w Muzeju Budyšin. Publikum dožiwi program wulkeje klasy. Tón je pianistka jako dobra znajerka tež serbskeje hudźbneje literatury zestajiła a nětko tež sama moderěrowała. Pod hesłom „Skoki na trunach“ zaklinčachu tohorunja twórby, kotrež smědźa so zdobom jako wurywanki wob­hladować. Tak wuchadźeštej interpretce wot kruchow serbskich kom­poni­stow a namakaštej wotpowědniki w mjezynarodnym repertoirje. A woznam „sko­ki“ so dale a bóle rozšěrješe: Trunowe skoki njetworjachu jeno syntezu z tastowymi skokami, ale zdobom dalše wulke skoki ze Serbow k našim bliskim susodam a samo do zdalenych kutow swěta.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND