K swójskim idejam pozbudźeć

wutora, 07. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Sam so na tym wobdźělić swoje město wuhotować a z jeho bohateho žiwjenja čerpać, to je wotpohlad lětušeho dźiwadłoweho festiwala „Witajće druhdźe IV – Ja. město. my“. „Chcemy do našich poskitkow zapřijeć wšěch tych, kotřiž su zajimowani na wuwiću swojeho města. Chcemy jich pozbudźić, ze swójskimi idejemi k diskusijam přinošować.“ To praji Denise Knorr, sobudźěłaćerka Budyskeho Thespis-sociodźiwadłoweho centruma w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle, kiž festiwal wuhotuje. Wot 16. do 19. meje budźe składnosć za zajimcow zaćišće zběrać, ale tež swoje mysle přitomnym předstajić. „Njewusměrjamy so při zarjadowanjach jeničce na tych, kotřiž su zdaloka přišli a nětko Budyšin jako swoje město wobhladuja“, měni intendant NSLDź Lutz Hillmann. „Měrimy so na wšěch, kotřiž čuja so z městom zwjazani.“ Wobsahowje wosebje zajimawe budu tuž dźěłarnički, mjez nimi festiwalej mjeno dawaca „Ja. město. my“. „Chcemy ideje zdźěłać ideje, kotrež maja nas w diskusiji hač ke klětušemu festiwalej wjesć“, zwuraznja Lara Chahal z Thespisa.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND