Wćipni na kartu

srjeda, 19. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wochozy (AP/SN). Park błudźenkow we Wo­chozach bě cil lětušeho zeńdźenja dźěłoweho kruha Łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća sekcije ludowěda/muzejownistwo Maćicy Serbskeje.

Nowa wustajeńca we wopytowarskim centrumje wo serbskich stawiznach Wochožanskeje kónčiny njebě jenička přičina póndźelneho zetkanja. Muzejownicy běchu tež wćipni na nowy projekt to­warstwa Serbski kulturny turizm. Wone wuwiwa mjenujcy kartu „Ducy po serbskej Łužicy“, z kotrejž chce „tež za serbske muzeje, rjemjesło a tradicije wabić“, Ines Kunzendorf rozłoži a připowědźi, zo ma karta hišće lětsa wuńć. Přitomni skedźbnichu na wažnosć runohódneho nało­žowanja serbšćiny – tež hladajo na słowjanskich susodow, kiž so přiběrajcy za łu­žisku jězorinu zajimuja –, a zdobom na šansy, kiž z ideje zhromadneho wa­bjenja wurostuja.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND