Poćah mjez přirodu a kulturu poručenje

wutora, 10. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Projekt „LandArt podłu Jawory“ chce wuměłstwo před durjemi pokazać

Njebjelčicy (SN/MiR/bn). Cyłkownje šěsć wuměłcow z Němskeje, Pólskeje, Awstriskeje, Indiskeje a Čěskeje so na lětušim projekće „LandArt podłu Jawory“ wobdźěli. Hłownje wot towarstwa Kamjenjak organizowany projekt wotměje so přichodne tydźenje wokoło Miłoćic, Wěteńcy, Pěskec, Serbskich Pazlic a Njebjelčic.

Wuměłcy chcedźa elementy krajiny na sensibelne wašnje wuzběhnyć. Tak chcedźa wobhladowarjej wuwědomić, zo je přiroda za čłowjeka esencielna. Za aktualny projekt zamołwity je Hubert Lange.­ Na naprašowanje SN zdźěli čłon předsydstwa Kamjenjaka, „zo su wjacori čłonojo towarstwa wobdźělnikow wu­zwolili a jich přeprosyli. Před dwěmaj měsacomaj su wuměłcy nas wopytali a sej sami zaćišć wo tudyšich poměrach wutworili.“ Zdobom su sej woni wubrali městnosće, na kotrychž chcedźa wuměłsce skutkować. Kónc tohole tydźenja započnu dźěłać.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND