Lětsa žane mócne haleluja křižerjow?

srjeda, 25. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Sakska krajna direkcija jutrowne jěchanje zakazała

Drježdźany/Budyšin (SN/JaW). Křižerjo njesmědźa lětsa jěchać. Tak je Sakska krajna direkcija w Drježdźanach rozsudźiła a křižerske procesiony zakazała. To wozjewi wčera Budyski krajnoradny zarjad w swojej wšědnej rozprawje wo aktualnym stawje nastupajo coronapandemiju.

We wozjewjenju wobkruća krajna direkcija rozsud z tuchwilu płaćiwymi postajenjemi přećiwo rozpřestrěću corony. „Hač do 5. apryla płaći powšitkowne postajenje socialneho ministerstwa, kotrež rjaduje krute wobmjezowanje swobodneho pohibowanja. Nimo toho je powšitkowny wukaz z 19. měrca k zakazej wšitkich zjawnych a njezjawnych zarjadowanjow kaž tež zhromadźenja ludźi hišće hač do 20. apryla płaćiwy. Tež při nałožowanju tohole postajenja njeje móžno jutrowne jěchanje zarjadować“, w spisu rěka.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND