Kriza wěčnje trać njebudźe

štwórtk, 26. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Intendant zawrjeneho domu – Lutz Hillmann z Budyskeho NSLDź so nadźija, zo lětnje dźiwadło přiwšěm budźe. Tuchwilu njejsu zarjadowanja jenož hač do 9., ale do 20. apryla zakazane. Foto: Carmen Schumann Intendant zawrjeneho domu – Lutz Hillmann z Budyskeho NSLDź so nadźija, zo lětnje dźiwadło přiwšěm budźe. Tuchwilu njejsu zarjadowanja jenož hač do 9., ale do 20. apryla zakazane. Foto: Carmen Schumann

Předpředań za lětnje dźiwadło chce NSLDź 4. apryla zahajić

Carmen Schumann a Cordula Ratajczakowa stej so z intendantom Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Lutzom Hillmannom mjez druhim wo tym rozmołwjałoj, kak tam z aktualnym połoženjom wobchadźeja.

Kak so w tymle ćežkim času čujeće?

L. Hillmann: Sym direktor zawrjeneho dźiwadła. Da so mi tak derje njeńdźe. Mam pak zrozumjenje za postajene naprawy.

Dźiwadło je za publikum zawrjene, što pak dźiwadźelnicy tuchwilu činja?

L. Hillmann: Probujemy cyle normalnje, tak na přikład za hru „Zjednoćenje wobeju Korejow/Die Wiedervereinigung der beiden Korea“, za delnjoserbski kruch „Jaja z kraja“ kaž tež za klankodźiwadłowu hru „Jenož dźeń/Nur ein Tag“. Proby njejsu dotal wotprajene. W tuchwilnej situaciji pak móža so předpisy kóždu hodźinu změnić.

To wšitko profijow potrjechi – kak wupada z lajskimi hrajerjemi?

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) „Čakać w Godowje“ rěka internetny klankodźiwadłowy kruch Šćěpana Siegfrieda, z kotrymž spyta NSLDź swojemu publikumej kóždy wječor we 18 hodź. čakanje na prawe dźiwadłowe dožiwjenje wolóžić. Foto: Šćěpan Siegfried
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND