31. Kulow-cup połny wuspěch był

srjeda, 04. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Koparjo młodźinskeho kluba z Němcow su 31. nakład Kulow-cupa dobyli. Z wjacorymi 15lětnymi hrajerjemi běchu woni prěni raz nastupili a hnydom dobyli. Koparjo młodźinskeho kluba z Němcow su 31. nakład Kulow-cupa dobyli. Z wjacorymi 15lětnymi hrajerjemi běchu woni prěni raz nastupili a hnydom dobyli.

Pućowanski pokal ma nětko Młodźin­ski klub w Němcach

Moderatoraj njedźelneho 31. Kulow-cupa Eric Schimann a Simon Michauk móžeštaj z wěže rěčnika wšitke hry přewidźeć a moderěrowaštaj koparske duele na dwěmaj hrajnišćomaj. Žane wrota, žane fairne abo tež njefairne sceny njejstaj wonaj z wočow zhubiłoj. Hrali su mustwa stajnje 12 mjeńšin. Po dołhim turněrowym popołdnju stejachu sej w finalu chětro młodźi 15lětni koparjo z Němcow a „Söffnerojo“ napřećo. Dokelž skónči so hra 0:0, rozsudźi třělenje z dźewjeć metrow, a po nim steješe 4:3 za Němčanow.

Štó potom 32. Kulow-cup wuhotuje, pak hišće jasne njeje, dokelž njepřisłuša Młodźinski klub z Němcow Zhromadźenstwu klubow města Kulowa (UCfK). Dobyćer turněra je mjenujcy za organizaciju a přewjedźenje přichodneho zamołwity. Najlěpši towarstwa UCfK běchu na třećim městnje Kulow­minatije.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Młody hrajer z Němcow (naprawo) nadběhuje tule koparja cyłka Kulow Section (nalěwo). Foto: Werner Müller
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND