Mustwowy wobraz zhotowili a noweho hrajerja witali

wutora, 17. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Mustwowy wobraz FC Energije Choćebuz; zady wotlěwa: praktikant Marvin-Gordon Jahn, trenar wrotarjow Anton Wittmann, Tobias Eisenhuth, Janik Mäder, Maximilian Proničev, Erik Engelhardt, Max Kremer, mustwowy nawoda André Rohbock, analyst Tobias Röder. Srjedźny rynk wotlěwa: fyzioterapeut Bastian Rost, fitnesowy trenar Tim Schneider, Shawn Kauter, Jan Koch, Joshua Putze, Jonas Böhmert, Matthias Rahn, Jonas Hildebrandt, Niclas Erlbeck, Axel Borgmann, šeftrenar Claus-Dieter Wollitz, sportowy nawoda Maximilian Zimmer. Prědku wotlěwa: Jonas Hofmann, Arnel Kujović, Theo Harz, Corbinian Moye, Toni Stahl, Elias Bethke, Niklas Geisler, Malcolm Badu, Tobias Hasse  Foto: Georg Zielonkowski Mustwowy wobraz FC Energije Choćebuz; zady wotlěwa: praktikant Marvin-Gordon Jahn, trenar wrotarjow Anton Wittmann, Tobias Eisenhuth, Janik Mäder, Maximilian Proničev, Erik Engelhardt, Max Kremer, mustwowy nawoda André Rohbock, analyst Tobias Röder. Srjedźny rynk wotlěwa: fyzioterapeut Bastian Rost, fitnesowy trenar Tim Schneider, Shawn Kauter, Jan Koch, Joshua Putze, Jonas Böhmert, Matthias Rahn, Jonas Hildebrandt, Niclas Erlbeck, Axel Borgmann, šeftrenar Claus-Dieter Wollitz, sportowy nawoda Maximilian Zimmer. Prědku wotlěwa: Jonas Hofmann, Arnel Kujović, Theo Harz, Corbinian Moye, Toni Stahl, Elias Bethke, Niklas Geisler, Malcolm Badu, Tobias Hasse Foto: Georg Zielonkowski

To bě jenož wěc někotrych hodźinow. Najprjedy buchu fotografojo k obliga­toriskemu terminej prošeni, zo bychu mustwowy wobraz a portrety hrajerjow zhotowili. Někotre hodźiny pozdźišo wozjewi FC Energija Choćebuz angažement noweho hrajerja za ofensiwu.

Nikos Zografakis rěka 22lětny, kiž dyrbi starosće w nadběhu FC Energije Choćebuz pomjeńšić. Grjekski allrounder hraješe w hrajnej dobje 2021/2022 w druhim mustwje VfB Stuttgart a změni w zymje k druhemu ligistej SV Sandhausen. „Wón zamóže z lěwej a prawej nohu třěleć, je spěšny a trikapołny. Runje to smy pytali. Naposledk bě wón pola SV Sandhausena. Tam drje njeměješe žanu hrajnu praksu, je pak w 2. zwjazkowej lize­ na najwyšim niwowje trenował. Smy wo tym přeswědčeni, zo móže wón na­šemu cyłkej w ofensiwje dale pomhać“, tak sportowy nawoda FCE Maximilian Zimmer.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Grjeka Nikos Zografakis (nalěwo) ma pola FC Energije starosće w nadběhu pomjeńšić.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND