Tónraz mjenje wobdźělnikow

póndźela, 11. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Roman Měrćink z Baćonja, Handrij Bejmak ze Starych Ratarjec a Jurij Nuk z Budyšina (wotlěwa) su so na lětušim Budyskim měšćanskim běhu wuspěšnje wobdźělili. Wurisanja pak njeběchu tónkróć na a wokoło Póstoweho naměsta, ale wuwzaćnje na a wokoło Młynkec łuki. Jörg Stephan Roman Měrćink z Baćonja, Handrij Bejmak ze Starych Ratarjec a Jurij Nuk z Budyšina (wotlěwa) su so na lětušim Budyskim měšćanskim běhu wuspěšnje wobdźělili. Wurisanja pak njeběchu tónkróć na a wokoło Póstoweho naměsta, ale wuwzaćnje na a wokoło Młynkec łuki. Jörg Stephan

27. Budyski měšćanski běh pod korona-poměrami bjezporočnje přewjedźeny

Wjacesportowe zjednoćenstwo (MSV) Budyšin je hižo wjele lět hłowny orga­nizator jara woblubowaneho a mjeztym hižo 27. Budyskeho měšćanskeho běha. Loni dyrbješe wurisanje korony dla wupadnyć.

Lětsa nětko, po tróšku wolóženju tu­teje cyłkowneje situacije, je so zarjadowar, na čole ze swojim agilnym jedna­ćelom a předsydu Steffenom Waldmannom, rozsudźił w někajkej formje tele 27. wurisanje realizować. A to je so tež wulkotnje poradźiło, byrnjež jenož móžne było z cyłkownje tysac starterami, štož je něhdźe połojca dotalnych. Tak su cy­łu wěc wuwzaćnje na sportowy areal Budyskeje Młynkec łuki přepoło­žili. W měsće samym bychu cyły dźeń wjacore dróhi a puće kaž tež Póstowe namě­sto zašlahać dyrbjeli atd. A žadany a trěbny wěstotny kaž hygienowy koncept korony dla hodźeše so na Młynkec łuce wo wjele lóšo dodźeržeć.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND