Dźiwadło wobsteji 75 lět poručenje

pjatk, 15. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Złokomorowske Nowe jewišćo přeproša na swjedźenski tydźeń

Zły Komorow (SN/CoR). Ze swjedźenskim tydźenjom chce Złokomorowske Nowe jewišćo 75. róčnicu wobstaća wo­swjećić, a to wot 17. do 24. oktobra zhromad­nje z publikumom pod hesłom „Happy birthday, altes Haus“.

Dom zhladuje na zajimawe stawizny. Dnja 21. oktobra 1946 bě wokrjesny koman­dant Čerwjeneje armeje Iwan Demja­nowič Zoldatow měšćanske dźiwa­dło Zły Komorow załožił. Najprjedy su w ćěłozwučowarni dźensnišeje Walthera Rathe­nauwoweje Zakładneje šule hrali. 1959 dósta dom mjeno Dźiwadło hór­nikow, ale hakle 1990 jako Nowe jewišćo z nowotwarom trěbne dźiwadłowe twarske a techniske wuhotowanje. Heinz Kleve­now połoži ze swojej 14 lět traja­cej intendancu nowy zakład za dźiwadło po towaršnostnym přewróće.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk