Sport (29.10.21)

pjatk, 29. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Domjacy hrajny dźeń za Viktoriju

Wolejbulisća prěnjeho mustwa Spor­toweho towarstwa Viktorije Worklecy změja jutře swój prěni domjacy hrajny dźeń. Wot 12 hodź. hraja we Worklečanskej ćěłozwučowarni na Póst Drježdźany a wot 14 hodź. na ST Motor Mickten II.

Klubowe mišterstwa MC Jawory

Njedźelu přewjedźe Motorsportowy klub Jawora tola hišće jedne wubědźowanje w tutej sezonje. Wobdźělenje na tak mjenowanych klubowych mišterstwach MC Jawory je za sobustawow darmotne, wšitcy dalši wobdźělnicy dyrbja 20 eurow za wužiwanje čary płaćić. Přizjewjenske modality kaž tež treningowe a wubědźowanske časy steja na internetowych stronach pod .

Koparski camp při morju

Tež klětu budźe Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) zaso swój ewag Kamjenc – prózdninski koparski camp při Baltiskim morju zarjadować a wuhotować. Jubilejny dźesaty camp přewjedźe WFV wot 16. do 23. julija 2022 prěni raz w młodowni w Ribnitz-Damgartenje. Přizjewić smědźa so holcy a hólcy lětnikow 2008 do 2011. Dalše informacije na internetowych stronach WFV.

Kónctydźenska kopańca

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND