Wot wjesneho mustwa do wyšeje klasy

wutora, 09. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Chrósćicach njesteji po 40 lětach nowa generacija jenož na kopanišću. Tež we wjednistwje sportoweje jednotki wuhladamy nowe mjezwoča. Foto: Konstantin Hrjehor W Chrósćicach njesteji po 40 lětach nowa generacija jenož na kopanišću. Tež we wjednistwje sportoweje jednotki wuhladamy nowe mjezwoča. Foto: Konstantin Hrjehor

K stawiznam Sportoweje jednotki Chrósćicy podawa Jan Macka pjaty a zdobom posledni dźěl

Sportowa jednotka Chrósćicy swjeći lětsa 40. róčnicu wobstaća. Nimo toho maja w Chrósćicach hišće­ dalši jubilej. 1931 hraješe Chróšćanske koparske mustwo pod mjenom Segelflug­verein, pozdźišo tež pod mjenom Sokoł. Wot 1934 bě to na tři lěta DJK Chrósćicy. Tale a cyła powójnska kopańca hač do 1990 je w Sokołskich Listach z lěta 1994 wopisana.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Radlica, kotruž běchu při twarje Chróšćanskeho sportnišća namakali, je dźensa pokal a tuž rjana dopomnjenka. Foto: Jan Macka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND