Nowa wučerska wolejbulowa sezona zahajena

wutora, 16. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Pedagogojo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin startowachu zhromadnje z wučerkomaj Serbskeje zakładneje šule Budyšin z dobyćomaj a poražku na wokrjesnych mišterstwach při wysokim saku w Lubiju. Stejo wotlěwa su to Alexandra Metzgerowa, Měrko Korjeńk, Jana Hančikowa; prědku wotlěwa Metod Šołta a Franc Friedrich.  Foto: Měrko Korjeńk Pedagogojo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin startowachu zhromadnje z wučerkomaj Serbskeje zakładneje šule Budyšin z dobyćomaj a poražku na wokrjesnych mišterstwach při wysokim saku w Lubiju. Stejo wotlěwa su to Alexandra Metzgerowa, Měrko Korjeńk, Jana Hančikowa; prědku wotlěwa Metod Šołta a Franc Friedrich. Foto: Měrko Korjeńk

Pedagogojo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su hry wo­krjesneho mišterstwa šulskeho lěta 2021/2022 při wysokim saku z doby­ćomaj a poražku zahajili. Wot wosom přizjewjenych wučerskich cyłkow pak běchu w Lubiju jeničce štyri přitomne.

Kaž we wšěch wolejbulowych ligach je koronawirus tež mišterstwo pedagogow při wysokim saku w minjenym šulskim lěće znjemóžnił. Chwalobne tuž je, zo stej so nětko dwaj nowej cyłkaj přizjewiłoj. Jónu je to kombinowane mustwo serbskeju wyšeju šulow Worklecy a Ralbicy kaž tež Swobodna srjedźna šula Wóspork. Wonej kaž tež kolegojo Powołanskeje šule za zežiwjenje Budyšin a bywši wučerjo 5. srjedźneje šule Budyšin pak dyrbjachu start krótkodobnje wotprajić. Tak zahajichu zahorići sportowcy zbywacych štyrjoch cyłkow najdlěje eksistowacy wolejbulowy turněr Sakskeje w Lubiju.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND