Widźał,słyšał, napisał (22.11.21)

póndźela, 22. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa André Strelow

A wšědnje, tydźensce a nětko tež lětnje strowi bobak (Murmeltier). Poprawom chcych wo někotrych kurioznych sportowych podawkach pisać. Znowa pak je sezona amaterskeho sporta přetorhnjena, snano tež dočasnje zakónčena. Dźěći a młodostni maja so sami organizować. Štó pak jich motiwuje? Dorosćeni zawěsće, woni sami drje nic!

Rjana zabawa by nětko w sněze była. Dokelž pak sněh tež hišće njeleži, dyrbja sněhaki a sanki w komorje wostać. Tak je koleso nětko mój stajny přećel. Wězo tež nachribjetnik a wuda. Tučasne wuměnjenja za wudźenje su mjenujcy wurjadne. Šćuki, pjerski a sandaki dyrbja so za zymski čas porjadnje nažrać a su wotpowědnje hłódne. Dokelž su w domjacych Drježdźanach Łobjo, jězory a haty přeběhane, jědu husto do Freiberga abo do Łužicy. A wuspěch je nimale wšudźe zaručeny.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND