Dobyćerjej wubědźowanja „Kocor 2.0“ jasnaj

štwórtk, 25. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Składnostnje klětušeho Lěta Handrija Zejlerja a Korle Awgusta Kocora bě Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho lu­do­weho ansambla spočatk lěta kompo­zitoriske wubědźowanje „Kocor 2.0“ wupisała. Towarstwo ma to w zwisku z ju­bilejom wuznamneju Serbow za wažny přinošk, wožiwić serbsku hudźbnu kulturu. Mjeztym bě so jury – jej přisłušachu pianistka a komponistka Liana Bertók, zastupjerka Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow Leńka Thomasowa, hudźbnica Lubina Žurec-Pukačowa, komponist Jan Cyž kaž tež intendant SLA Tomas Kreibich-Nawka – 15. oktobra zetka­ła, zo by zapodate hudźbne twórby pruwowała a wuhódnoćiła. Planowane mytowanske zarjadowanje, kotrež měješe so 19. nowembra w Budyskej Röhrscheidtowej bašće wotměć, su pak ko­rony kaž tež snadneho wobdźělenja dla wotprajili. (SN informowachu)

Jury wubědźowanja bě z wjetšinu hło­sow­ k slědowacemu rozsudej dóšła:

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk