Přiwćičanski rjek je rjekł ...

štwórtk, 04. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Z wulkim zapalom zaspěwachu sej hosćo na „1. serbskim lětnim swjedźenju“ w Přiwćicach mjezynarodne ludowe a jako tajke wobhladowane pěsnje, zakantorjene a přewodźane wot akordeonistow a trompetarja skupiny ČILAK. Foto: Jurij Helgest Z wulkim zapalom zaspěwachu sej hosćo na „1. serbskim lětnim swjedźenju“ w Přiwćicach mjezynarodne ludowe a jako tajke wobhladowane pěsnje, zakantorjene a přewodźane wot akordeonistow a trompetarja skupiny ČILAK. Foto: Jurij Helgest

Ze serbskim swjedźenjom barjery na wjacorych runinach wotstronić

Dźakne słowa su do wulkeho zarjadowanja a/abo po nim z wašnjom. Zrědka pak wopřijima wotpowědna lisćina telko mjenow kaž wona, z kotrejž so Lucian Kaulfürst minjeny pjatk składnostnje „1. serbskeho lětnjeho swjedźenja“ w Přiwćicach pomocnikam, podpěra­ćelam a sponsoram dźakowaše. Tak mjenowaše wón na přikład zastupjerjow lokalneje politiki runje tak kaž wjacorych Domowinskich ko­legow, dowožowaceju pjekarja a rěznika – samozrozumliwje wobaj z wokoliny –, Radworski młodźinski klub, gmejnu, wohnjowu woboru kaž tež wosadu Malešecy a serbske medije. Dohromady naliči Kaulfürst 19 jednotliwcow resp. cyłkow, kotrež – telko smě so na tym městnje hižo rjec – wuspěšnej premjerje na najwšelakoriše wašnje přinošowachu.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Lózy hólcy zabawjachu publikum ze wšěmi swojimi hitami a nowostku „Homeoffice“ kaž tež ze žortnymi kabaretnymi přinoškami.
dalši wobraz (2) Zynki a rytmy serbskeje kultoweje kapały pohnuwachu připosłucharjow do čumpanja a drje najmłódšich wopytowarjow do reje. Foto: Carmen Schumann
dalši wobraz (3) Organizator swjedźenja Lucian Kaulfürst (nalěwo) wobhoni so pola swojeho bratra Fabiana wo aktualnym kursu serbšćiny Serbskeho instituta.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND