Přichadźeja z cyłeho swěta

póndźela, 05. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Znowa wotewrjena synagoga w Zhorjelcu zhladuje na lětnu bilancu

Zhorjelc (AK/SN). Zhorjelska synagoga słuša k najbóle wopytowanym zajimawostkam města. Lěto po znowawote­wrjenju je rezimej jara pozitiwny. Tole podšmórny předsyda Spěchowanskeho kruha Zhorjelska synagoga Markus Bauer w aktualnym newsletteru. Naličichmy „wjace hač 15 000 wopytowarjow. Koncipowany multimedia-guide a wučbnej filmaj stej so w praksy wupruwowałoj.“ Wjace hač 140 wodźenjow je towarstwo organizowało, mjez nimi mnohe poskitki za młodostnych a šulske rjadownje. Spěchowanski kruh a kulturny serwis města, kotryž synagogu w na­dawku komuny wudźeržuje, dowěrliwje hromadźe dźěłatej. Najebać wobmje­zowanja koronapandemije dla so wot znowawote­wrjenja něhdźe 30 zarjadowanjow w synagoze wotmě. K tomu słušeja koncerty, přednoški a čitanja.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND