W Zaspach „kokot“ za dźěći wuhotowali

štwórtk, 08. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W Zaspach, měšćanskim dźělu Choćebuza, su „kokot“ za dźěći wuhotowali. Holčki wubědźowachu so we woženju žabow.  Foto: Werner Měškank W Zaspach, měšćanskim dźělu Choćebuza, su „kokot“ za dźěći wuhotowali. Holčki wubědźowachu so we woženju žabow. Foto: Werner Měškank

Na ponyju jěchajo kokota łapać? W Zaspach (Saspow) su to zańdźenu sobotu takle zdokonjeli: Tola nic Zaspowska młodźina, ale dźěćina.

Z ponyjoweho dwora w Gołkojcach (Kolk­witz) běchu sej organizatorojo swjedźenja dwaj skludnej konikaj wupožčili. Dźewjeć hólcow w šulskej starobje so wubědźowaše. Jěchachu wotměnjejo so na ponyjomaj přez z dubowym lisćom wobwite wrota a so za tam wisacym honačom naćahowachu. Tak wubědźowachu so wo česć prěnjeho, druheho a třećeho krala. Wosebje zwjeselace bě: Jědnaće małolětnych holcow a dźewjeć žonow bě sej k žnjowemu swjedźenjej serbsku drastu woblěkało. Holčki běhachu napřemo, štó zamóže najspěšnišo žabu přez horbatu łuku karować. Kapon a žaba wšak běštej z płata zešitej. Tak njedyrbi so w němskich nowinach hižo nichtó wo nałožku njewobhonjeny na Serbow hubu drěć. Hewak wšak je serbski nałožk wokoło „kokota“ kaž pola dorosćenych młodych muži wotběžał. Wšelakich přičin dla stawa so tole w Zaspach njeprawidłownje, druhdy z wotstawkami wjacorych lět. Cyle po tym hač je dosć chrobłych pachołow.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND