Periferija přewšo přićahliwa

štwórtk, 15. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Małowjelkowske sotrownje su lětsa jedna ze stacijow na kromje města Budyšin byli, na kotrejž su so zajimcy na Dnju wotewrjeneho pomnika rozhladowali. Carmen Schumann Małowjelkowske sotrownje su lětsa jedna ze stacijow na kromje města Budyšin byli, na kotrejž su so zajimcy na Dnju wotewrjeneho pomnika rozhladowali. Carmen Schumann

Lětuši Dźeń wotewrjeneho pomnika je wospjet tysacy hosći přiwabił

Budyšin (CS/SN/MiR). Hižo dołho do zahajenja lětušeho dnja wotewrjeneho pomnika na Hłownym torhošću běchu čłonojo Lions-kluba při tym swoje stejišćo na Budyskim hrodźe natwarić. Prezidentka dr. Jana Šołćina witaše tam zwjazkarjow a podpěraćelow zhromadnych idejow. Tak zběrachu wone pjenjezy, kotrež ludźo Lions-klubej za točene piwo a přikusk přewostajichu, wospjet za wšelke socialne projekty. Budyska měšćanostka Juliane Neumann předstaji we wobłuku swojeho witanja wšitke objekty, kotrež běchu entuziasća tón dźeń za wopytowarjow wotewrěli. Na slědowace kemše pod hołym njebjom běchu najebać dešćikojte wjedro mnozy wěriwi z Budyšina přichwatali. Dalši běchu z busowymi předewzaćemi přijěli.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Barokny palais na Budyskej Hornčerskej překwapja ze zahrodu, w kotrejž zdadźa so wopytowarjo być kaž w Italskej.
dalši wobraz (2) Cyrkwinska žurla ewangelskeje wosady w Małym Wjelkowje ze swojej skromnosću přeswědča.
dalši wobraz (3) Kamjenjećesar Björn Härting je na Tuchorskim kěrchowje pokazał, kak wón narowne kamjenje wobnowja.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND