Twórc pomjatneje tafleza Alojsa Andrickeho njebohi

srjeda, 21. septembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Lěta 1984 wot Wernera Juzy stworjeny koporowy relief Alojsa Andrickeho pyši wopomnišćo na bywšej cyrkwinskej šuli, dźensnišim gmejnskim zarjedźe w Radworju. Foto: Trudla Malinkowa Lěta 1984 wot Wernera Juzy stworjeny koporowy relief Alojsa Andrickeho pyši wopomnišćo na bywšej cyrkwinskej šuli, dźensnišim gmejnskim zarjedźe w Radworju. Foto: Trudla Malinkowa

Sakski wuměłc Werner Juza we wysokej starobje zemrěł

Do mnohich wopomnišćow, kotrež dopominaja na kapłana Alojsa Andrickeho, słuša wulkoformatowa pomjatna tafla při jeho ródnym domje w Radworju. Na bywšej cyrkwinskej šuli, na kotrejž bě so měšnik 1914 do wučerskeje swójby narodźił, wotkrychu wopomnišćo składnostnje jeho posmjertnych 70. narodnin w lěće 1984. Do kopora ćěrjeny reliefowy wobraz bě w nadawku hłowneho předsydstwa strony CDU stworił moler a grafikar Werner Juza z Wachauwa pola Radeberga. Nětk je wuměłc 25. awgusta w starobje 98 lět zemrěł.

Werner Juza słušeše k wuznamnym sakskim tworjacym wuměłcam. W lěće 1924 bě so w Rodewischu we Vogtlandźe narodźił. Swój 1941 zahajeny studij architektury dyrbješe wójny dla po krótkim času zaso spušćić. Jako wojak w Ruskej a na zapadnej fronće dožiwi, kak móže čłowjek wšě etiske hódnoty zhubić a so ze zaničowanskej mašinu stać. Tute nazhonjenja jeho čas žiwjenja přewodźachu, jeho swětonahlad a jeho tworjenje wobwliwowachu.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Werner Juza we Wachauwje pola Radeberga w lěće 2018 Foto: René Plaul/ORLA e.V.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND