Masterplan jako proces poručenje

štwórtk, 22. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Chcedźa strategija za Rewitalizaciju delnjoserbšćiny nadźěłać

Choćebuz (SN/CoR). Rewitalizacija delnjoserbskeje rěče je jedna z hłownych předewzaćow, kotrež ze spěchowanskim programom Zwjazka „Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje“ w Braniborskej podpěruja. Z dohromady 19 milionami eurow, kotrež steja hač do lěta 2031 za šěsć projektow k dispoziciji, su 3,8 direktnje wožiwjenju delnjoserbšćiny wěnowanych. Wot 1. julija skutkuje Maksimilian Hasacki jako projektowy nawoda za koordinaciju projektaj Zorja a masterski plan za rewitalizaciju delnjoserbšćiny. Nošer wobeju projektow je w nadawku župy Delnja Łužica dźěłaca DOMPro gGmbH. „Chcemy wusko z nowym Choćebuskim wotrjadom Serbskeho instituta ,Regionalne wuwiće a škit mjeńšin‘ hromadźe dźěłać. W přichodnymaj lětomaj chcemy koncipować, kak ma rěčne planowanje scyła wotběžeć“, rozłoži koordinator. „Na jednym boku je tajke planowanje wědomostny proces, na tamnym boku dialogowy proces z akterami serbskeje zjawnosće. Nowy wotrjad chce nas we woběmaj procesomaj podpěrać.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND