Zwjeselaca mnohotnosć

štwórtk, 17. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Zhromadnej wideji Skupiny Astronawt a Serbskeho ludoweho ansambla móžeće sej na kanalu YouTube „Serbska hudźba // Sorbian Music“ wobhladać.  Foto: Matej Dźisławk Zhromadnej wideji Skupiny Astronawt a Serbskeho ludoweho ansambla móžeće sej na kanalu YouTube „Serbska hudźba // Sorbian Music“ wobhladać. Foto: Matej Dźisławk

Wosebitej hudźbnej projektaj hižo tójšto dobreho wothłosa žnjałoj

Z dźeń a wjetšim poskitkom w syći směmy so předewšěm tež nad mnohotnosću serbskich hudźbnych projektow wjeselić. Projektaj skupiny Astronawt ze Serbskim ludowym ansamblom (SLA) a nowy format kooperacije sćelaka MDR JUMP a skupiny Brankatschki „Popsorben“, słušatej k najnowšim wupłodam na tutym polu. Wobaj pokazatej jasnje angažement sobuskutkowacych a pisanosć idejow w zwisku ze serbstwom.

„Cyle nowe a wosebite nazhonjenje“

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Nowy format „Popsorben“ je w syći přewšo woblubowany. Hudźbnicy skupiny Brankatschki zahorjeja tam z coverami znatych spěwow. Foto: Chrystof Cyž
dalši wobraz (2) Kameramuž Clemens Jurk a Milena Wowčerjec při natočenju w Korzymskej hali „Friese“.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND