Suwerenaj čěskaj moderatoraj poručenje

póndźela, 21. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Jedyn ma mnohe čestnohamtske funkcije, tamny je „jenož“ student: Na žortne wašnje staj so čěskaj moderatoraj 148. schadźowanki Lukáš Novosad a Kryštof Peršin (wotprawa) swojemu publikumej předstajiłoj. Z wěstej lochkosću, hdys a hdys ze šćipatym jazykom kaž tež ze žortnymi stawizničkami staj wonaj po programje wjedłoj.  Foto: Maćij Bulank Jedyn ma mnohe čestnohamtske funkcije, tamny je „jenož“ student: Na žortne wašnje staj so čěskaj moderatoraj 148. schadźowanki Lukáš Novosad a Kryštof Peršin (wotprawa) swojemu publikumej předstajiłoj. Z wěstej lochkosću, hdys a hdys ze šćipatym jazykom kaž tež ze žortnymi stawizničkami staj wonaj po programje wjedłoj. Foto: Maćij Bulank

148. schadźowanka předwčerawšim w „Krónje“ z tójšto překwapjenkami

Budyšin (JBo/SN). Loni hišće běchu koronapandemije dla jenož na programje wobdźěleni akterojo a akterki schadźowanku w prezency woswjećić móhli. Na lětušim zarjadowanju běchu znowa wšitcy wopytowarjo a wopytowarki w Budyskej „Krónje“ na městnje. Tu wočakowaše jich mnohostronski program.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND