Wosebite sportowe lěto so nachila

póndźela, 13. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Najmłódši wolejbulisća Budyskeho Serbskeho gymnazija, hólcy 6. a 7. lětnika, su w šulskim lěće 2019/2020 sakske krajne finale docpěli. Tele kaž tež mnohe dalše wurisanja pak su korony dla bohužel wupadnyli.  Foto: Měrko Korjeńk Najmłódši wolejbulisća Budyskeho Serbskeho gymnazija, hólcy 6. a 7. lětnika, su w šulskim lěće 2019/2020 sakske krajne finale docpěli. Tele kaž tež mnohe dalše wurisanja pak su korony dla bohužel wupadnyli. Foto: Měrko Korjeńk

Šulske sportowe lěto 2019/2020 na Serbskim gymnaziju Budyšin (SGB) započa so loni w septembrje z tradicionalnym loch­koatletiskim swjedźenjom na Budyskej Młynkec łuce. Wubědźowanje w třiboju doby dwa­natkar Fridtjof Schade z Bu­dy­šina z 317 dypkami. Druha najlěpša w bě­hanju, skaka­nju a kulostorku bě šulerka 9. lět­nika Sarah Bauchec z Boranec z 298 dypkami. Třeće městno zawěsći sej aktiwna kopar­ska sudnica, dwanatkarka Lea Krječmarjec z Wulkeho Wjelkowa z 292 dypkami. Tón dźeń docpě Fridt­jof při storčenju pjeć kilogramow ćežkeje kule z 13,15 metrami nowy rekord na serb­skim kubłanišću. Šulski rekord w lochkoatletiskim třiboju dźerži dale lońša matu­rantka Tereza Pöpelec z Chrósćic z gran­dioznymi 445 dypkami z lěta 2015.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Mnohostronska sportowča Tadeja Šeferec z Hory Maćij Bulank
dalši wobraz (2) Wuznamjenjena šulerka SGB Helena Hejduškec z Hory
dalši wobraz (3) Swjedźenska rěčnica, koparska sudnica Lea Krječmarjec z Wulkeho Wjelkowa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND