Sport (25.09.20)

pjatk, 25. septembera 2020 spisane wot:

Wyšoklasowy wolejbul

Wolejbulistki z Worklec a Pančic pojědu jutře do Habrachćic a wuhraja tam zhromadnje z mustwomaj z Kundraćic a Ochranowa finale wo wobwodny pokal. Kónčne koło započnje so w 10 hodź., holcy a žony HZ Pančicy-Worklecy změja druhu hru dnja přećiwo TSV Kundraćicy a třeću hru dnja přećiwo Ochranowskim Wolejfantkam. W samsnym času, potajkim dopoł­dnja wot 10 hodź., hraje so wyšoklasowy wolejbul tež we Worklecach. Prěnje mustwo muži Viktorije Worklecy, načolnik sakskeje klasy, hraje wot 10 hodź. přećiwo hosćom z Łužnicy a wot 12.30 hodź. přećiwo Motor Mickten II.

Duelej při zelenymaj blidomaj

Blidotenisća z Konjec hraja dźensa wječor wot 19 hodź. doma w Konjecach přećiwo mustwu TTV SR Wojerecy. K štwórtemu 1. wokrjesneje ligi stafla I přijědźe třeći. Přichodny tydźeń srjedu hraja potom tež zaso Radworscy blidotenisća. Načolnik 2. wokrjesneje ligi stafla II nastupi wot 19 hodź. we Wulkej Dubrawje.

Běhać – kolesować – běhać

Wurunany derby z njerozsudnym wuslědkom

štwórtk, 24. septembera 2020 spisane wot:

SJ Chrósćicy 1981 II – ST 1922 Radwor 1:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Hejduška – M. Donat, Kl. Mark, Bětnar, Ph. Mark, Paška, Schulze (87. Kola), Žur, J. Donat – Bogusz (80. Handrik), Liznar (81. Ki. Mark)

Zestawa hosći: Ch. Šěrak – F. Šěrak, Zähr, Wjacławk, Hančik, Wjeńka (70. Paška), Nuk, Schulze, Reineke, Glücklich (46. Róbl), Pěčak

Wuslědki (24.09.20)

štwórtk, 24. septembera 2020 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga, stafla II

1. ST Radwor 3 11 : 1 7

2. HZ Hórnikečanski jězor 3 10 : 3 7

3. Módro-běli Minakał 3 5 : 2 7

4. HZ Lubuš/Bluń 3 8 : 2 6

5. Traktor Malešecy 3 5 : 3 6

6. ST Hlinowc 3 7 : 4 5

7. ST 1896 Wulka Dubrawa 2 6 : 2 4

8. SJ Chrósćicy II 3 5 : 4 4

9. HZ Wojerowski FC II 2 4 : 5 3

10. HZ Rakecy II 2 3 : 6 3

11. ST Nadrózna Hrabowka 3 3 : 9 3

12. SJ Njebjelčicy 3 5 : 6 2

13. FSV Łuty 3 2 : 5 1

14.  HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II

 3 3 : 7 0

15. ST Mały Wjelkow 3 1 : 19 0

Wulke, wulke zbožo měli

srjeda, 23. septembera 2020 spisane wot:

SJ Chrósćicy – Drohotka Ramnow 1:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Králíček – B. Cyž, F. Cyž (38. Matješk), Sentivan, L. Zahrodnik, Zynda, M. Zahrodnik (74. Handrik), G. Zahrodnik (78. Mark), F. Zahrodnik, Vokáček, Heidari

Na druhim hrajnym dnju krajneje koparskeje klasy bě Drohotka Ramnow z hosćom w Chrósćicach. Postupnik z wo­krjesneje ligi bě swoju prěnju partiju z 8:1 dobył. Tak bě domjacym jasne, zo to z nim lochko njebudźe. Při rjanym słónčnym wjedrje přichwata 252 přihladowarjow do Chróšćanskeho stadiona. Wot spočatka spytaštej wobě mustwje z wěsteho porjada agěrować, domjacy pak špatnje do duela startowachu a njeběchu ofensiwje dokładni dosć. Tuž sej w prěnim połčasu žanu jasnu šansu njewuhrachu. Hosćo spytachu wosebje přez dołhe třělwy wonkownych hrajerjow zasadźeć. Defensiwa wokoło rutinjeja Miroslava Sentivana pak jim mało městna skićeše. Najlěpše składnosće do přestawki pak Drohotka Ramnow přiwšěm měješe. Jónu zleća bul na žerdź, w dalšej situaciji njezamó nadběhowar sam před wrotami stejo bul do syće zhłójčkować. Chróšćenjo móžachu z 0:0 k połčasej spokojom być.

Wuslědki (23.09.20)

srjeda, 23. septembera 2020 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

1. Borea Drježdźany 2 8 : 0 6

2. VfB Běła Woda 1909 2 6 : 0 6

3. Drježdźanski SC 1898 2 6 : 2 6

4. BSV 68 Sebnitz 2 5 : 4 4

5. SG Weixdorf 2 1 : 0 4

6. Drohotka Ramnow 2 8 : 2 3

7. SV Wesenitzal 1 3 : 0 3

8. SJ Chrósćicy 2 3 : 3 3

9. Sachsenwerk Drježdź.  2 4 : 8 3

10. FSV Oderwitz II 1 2 : 2 1

11. VfB Žitawa 2 2 : 4 1

12. Wocl Rěčicy-jězor 2 3 : 6 1

13. Rotacija Drježdźany 2 0 : 3 1

14. Rakečanske ST 2 1 : 5 0

15. ST Ćisk 2 0 : 4 0

16. ST Trjebin 2 3 : 12 0

wokrjesna wyša liga

1. ST Horni kraj-Sprjewja 3 13 : 2 9

2. Póst Germania Budyšin 3 9 : 4 9

3. Wojerowski FC 3 7 : 3 7

4. Natwar Němske Pazlicy 3 4 : 2 5

5. ST Hnašecy-Dobruša 3 7 : 5 4

6. SC 1911 Großröhrsdorf 2 4 : 2 4

7. Biskopičanske KT II 3 3 : 3 4

8. LSV Hory 3 4 : 5 4

9. TSV Połčnica 3 3 : 4 4

10. Sokoł Ralbicy/Hórki 3 4 : 7 4

11. ST Porchow 1 5 : 3 3

12. SG Großnaundorf 3 4 : 5 3

13. ST Marijina hwězda 2 2 : 4 3

Dobyće na kóncu z ruki dali

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – HZ Hórnikečanski jězor 3:3 (1:1)

Zestawa domjacych: Matješk – Kral, Hanuza, Hrjehor (82. Mikławšk), Lejnart, Plaettner, Čornak (73. F. Domš), Pawlik, Ričel, Korjeńk, O. Domš

Snadnu poražku poćerpjeli

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:

HZ Hórnikečanski jězor/Ćisk II – SJ Chrósćicy II 1:0 (1:0)

Zestawa hosći: Hejduška – M. Donat, Kl. Mark, Cyž, Schulze (46. Ph. Mark), L. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Zynda, Handrik (64. Ki. Mark), Bogusz, J. Donat

Swój druhi hrajny dźeń podachu so koparjo rezerwy Chróšćanskeje SJ do Ćiska. Dokelž bě tamniše mustwo tohorunja z dobyćom do sezony startowało, wočakowaše hosći poměrnje motiwowany přećiwnik. Trenarska dwójka Bosćij Klimant/Maćij Dórnik pak měješe poměrnje wulki wuběr młodych hrajerjow.

„Habemus papam“ – rěka w Romje, hdyž je po wjacorych dołhich posedźenjach konklawy nowy bamž namakany. Tež pola FC Energije Choćebuz je pytanje za naslědnikom dotalneho trenarja Sebastiana Abta trochu dlěje hač wočakowane trało. Nětko pak maja ze 48lětnym koparskim wučerjom Dirkom Lottnerom noweho šefnazwučowarja. Jako kotrenar budźe jemu Tim Kruse poboku.

„W běhu našich rozmołwow je so spěšnje wukopało, zo so mysle a koncepcija Dirka Lottnera k FC Energiji hodźa. Smy wo tym přeswědčeni, zo mamy z nim trenarja, kiž ma nazhonjenja jako kopar zwjazkoweje ligi, ale tež ze swojich dotalnych trenarskich stacijow, a zo móže nas zaso na wuspěšne kolije wjesć“, rjekny sportowy nawoda Choćebuskeho koparskeho kluba Sebastian ­König.

Pod swětłomjetakami wuspěšna

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:
Krajny koparski ligist Budissa Budyšin je dalšu hru dobył, a to minjeny pjatk doma na Młynkec łuce pod swětłomjetakami. Mustwo trenarja Tomaša Henčla přesadźi so přećiwo Nowosólcej-Hródkej z 2:1. Wrota za Budissu třělištaj Karel Vrabec (5.) a Florian Baudisch (36.). Foto: Torsten Zettl

Z hosćićelom wulku nuzu měli

póndźela, 21. septembera 2020 spisane wot:

TSV Wachau – ST Marijina hwězda 4:1 (3:0)

Zestawa hosći: O. Schmidt – Peschmann, Zelnak, Łušćanski, R. Cyž, P. Schmidt, Pjetaš (68. Kurink), Ch. Cyž, Čornak (46. Langer), Hawš, Eldor (84. Krawc)

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND