Robert Lejnart złote wrota třělił

wutora, 03. nowembera 2020 spisane wot:

Tabulka wokrjesneje ligi, stafla 2

1. Traktor Malešecy 6 14 : 6 15

2. ST 1896 Wulka Dubrawa 5 16 : 8 13

3. HZ Wojerowski FC II 6 19 : 12 12

4. ST Hlinowc 7 20 : 13 11

5. Módro-běli Minakał 7 10 : 6 11

6. SJ Njebjelčicy 7 12 : 11 11

7. ST Radwor 4 14 : 2 10

8. ST Nadrózna Hrabowka 7 12 : 12 9

9. HZ Lubuš/Bluń 6 11 : 8 7

10. FSV Łuty 7 10 : 13 7

11. HZ Hórnikečanski jězor 7 12 : 16 7

12. Wósl./Skaskow/Kulow II 5 11 : 9 6

13. SJ Chrósćicy II 6 10 : 12 6

14. HZ Rakecy II 5 6 : 11 6

15. ST Mały Wjelkow 7 4 : 42 0


Módro-běli Minakał

– SJ Njebjelčicy 0:1 (0:0)

Zestawa hosći: Hahn – Kral, Hanuza, Šołta,­ Hoelzel, Haška, Čornak, Pawlik, Korjeńk­ (87. Malaškin), Lejnart (90. Matješk), O. Domš

Trenarskej dwójce Handrij Krawčik/Daniel Ričel steješe jeno minimalny kader k dispoziciji. Při tym dyrbješe tež hišće William Plaettner swoje zasadźenje zranjenja dla krótkodobnje cofnyć.

Hlinowčanscy přiwisnicy so dźakowali

wutora, 03. nowembera 2020 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– Hlinowski SC 3:2 (3:1)

Zestawa domjacych: Hahn – Kral, Ha­nuza, Šołta, O. Domš, Čornak (68. Ma­laškin), Pawlik, Hölzel, Haška, Plaettner (61. Lejnart), Korjeńk

Nazymske słónco bě přihladowarjow na Njebjelčanske sportnišćo wabiło, dokelž steješe derby susodow před durjemi. Swěrni fanojo ze susodneho Hlinowca ćehnjechu samo ze smólnicami, chor­hojemi a banerami z Hlinowca pěši hač do Njebjelčic na sportnišćo. Spěwajo woni atmosferu wobrubichu a tak partiju zahajichu.

Wuslědki (03.11.20)

wutora, 03. nowembera 2020 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Kumwałd – Biskopičanske KT II 2:3 (1:1)

Großröhrsdorf – Kulow 1:5 (1:2)

Wojerowski FC – Großnaundorf wupad

Połčnica – Porchow6:0 (5:0)

Hnašecy-Dobr. – Łaz/B. Chołmc 2:0 (0:0)

Germ. Budyšin – Ralbicy/Hórki 2:4 (1:3)

Hory – Wachau 4:1 (0:0)

Němske Pazl. – Kinspork/Łužn. 3:0 (3:0)

Marijina hwězda - Horni kraj  3:2 (1:1)

1. ST Horni kraj-Sprjewja 8 25 : 10 21

2. Natwar Němske Pazlicy 8 16 : 3 18

3. ST Hnašecy-Dobruša 8 20 : 11 16

4. Póst Germania Budyšin 8 21 : 14 16

5. Biskopičanske KT II 8 16 : 9 16

6. LSV Hory 7 15 : 9 13

7. Sokoł Ralbicy/Hórki 8 14 : 13 13

8. Módro-běli Kulow 8 17 : 10 12

9. Wojerowski FC 7 19 : 14 11

10. TSV Wachau 9 12 : 20 11

11. SG Großnaundorf 8 12 : 10 10

12. Motor Kumwałd 8 16 : 23 9

13. TSV Połčnica 7 11 : 14 7

14. SC 1911 Großröhrsdorf 8 9 : 20 7

15. ST Marijina hwězda 6 8 : 15 6

16. ST Porchow 7 12 : 29 6

17. HZ Łaz/Běły Chołmc 8 12 : 16 4

18. ST Kinspork/Łužnica 7 3 : 18 1

wokrjesna liga, stafla 2

Hórnikečanski jězor – Łuty 0:4 (0:3)

Wósl./Skaskow/Kul. II – Rakecy II 1:0 (1:0)

Lubuš/Bluń – Wulka Dubrawa 1:2 (0:0)

Malešecy – Mały Wjelkow wupad

Radwor – Wojerowski FC II wupad

Nadrózna Hrabowka – Chrósćicy II wupad

Minakał – Njebjelčicy 0:1 (0:0)

Po prěnim hrajnym dnju hižo zaso přestawka

póndźela, 02. nowembera 2020 spisane wot:

Tabulka wobwodneje ligi wuchodneje Sakskeje, stafla 2

1. ST Kupoj-Nowa Łuka  1  3 :0 3

2. VV Žitawa 09 II 1  3 :0 3

3. TSV Kundraćicy 1  3 :1 3

4. HZ Pančicy-Worklecy  2  4 :3 3

5. Módro-běłe Wojerecy 1  0 :3 0

6. Viktoria Worklecy 2  0 :6 0


Po pokalnym kole su so wolejbulistki Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy na dypkowe hry wjeselili, dwójce hrali a so nětko hižo zaso do dlěšeje přestawki podali. Přiwšěm pak bě za­zběh do noweje hrajneje doby přećiwo młodym hrajerkam z Wojerec a nazhonitym wolejbulistkam z Kundraćic dosć dobry. Tež tohodla, dokelž stejachu domjacemu cyłkej we Worklecach dohromady třinaće hrajerkow k dispoziciji.

Za Hrajne zjednoćenstwo Pančicy-Worklecy zasadźeni běchu: Julia Brězanowa, Johanna Fieglerec, Anne Juršowa, Marina Köhlerowa, Stefanie Köhlerowa, Christin Opicec, Constanze Pašcyna, Lydija Pešma­nowa, Rejzka Rawšec, Anita Salowskec, Anja Šmitowa, Tereza Wićazowa a Rejzka Wjeńcyna; trenar Stephan Mühl

HZ Pančicy-Worklecy – Módro-běłe Wo­je­recy 3:0 (25:4, 25:18, 25:23)

Awtor dźensa Tadej Cyž

Koronakriza nas dale a bóle zaběra. oWot dźensnišeho mamy so znowa na krućiše postajenja zwučić. Za nowember płaćao wobšěrne wobmjezowanja w nimale wšitkich žiwjenskich wobłukach, tež w sporće. Ze zmužitosću, nadźiju a sćerpliwosću budźemy tež tutón čas přetrać. Štož tučasnje docyła njetrjebamy, je rozšěrjenje stracha, paniki a wopačnych informacijow. To skerje swójby, přećelske kruhi a ludnosć rozpači. Aktiwna a hibićiwa diskusija je přeco a wšudźe trěbna, ale prošu na fairnym niwowje. Jenož­ potom nastanu kreatiwne a dobre wuslědki, po kotrychž hodźi so jednać.

Sport (30.10.20)

pjatk, 30. oktobera 2020 spisane wot:

Treningowej lěhwje za motocross

Motorsportowy klub MC Jawora přewjedźe jutře a njedźelu treningowe lěhwo na motocrossowej čarje pod Kapo­nicu w Jaworje. Sobotu trenuja tam wot 9 do 16.30 hodź. a njedźelu wot 9 do 17.30 hodź. Zarjadowani běchu špatneho wjedra dla wot 10./11. oktobra přesunyli. Přihladowarjo pak dowolene njejsu. Tež na motocrossowej čarje Zum Wipfel­gucker njedaloko brunicoweje jamy pola Hamora změja lětsa hišće treningowe lěhwo, a to 14. a 15. nowembra. Cilowa skupina su započatkarjo a postupnicy. Dalše informacije namakaće w interneće pod www.45mx.de

Kónctydźenske koparske hry

31.10. 14:00 VfL Pirna-Copitz 07 –

  Jednota Kamjenc

31.10. 14:00 SC 1911 Großröhrsdorf –

  Módro-běli Kulow

31.10. 14:00 Póst Germania Budyšin –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

31.10. 16:00 Radebeulski BC 08 –

  Budissa Budyšin

01.11. 11:00 TSV Rotacija Drježdźany –

  SJ Chrósćicy

01.11. 12:00 ST Porchow II –

  SJ Njebjelčicy II

01.11. 13:30 FC Energija Choćebuz –

  FSV 63 Luckenwalde

01.11. 14:00 SG Weixdorf –

  Rakečanske ST

01.11. 14:00 ST Marijina hwězda –

  ST Horni kraj-Sprjewja

01.11. 14:00 ST Radwor –

  HZ Wojerowski FC II

01.11. 14:00 ST Nadrózna Hrabowka –

  SJ Chrósćicy II

01.11. 14:00 Módro-běli Minakał –

  SJ Njebjelčicy

Lětsa posledni raz

Na kermuši dypkowali

štwórtk, 29. oktobera 2020 spisane wot:

Čoło tabulki krajneje klasy

1. BSV 68 Sebnitz 6 20  :5 16

2. FSV Oderwitz II 5 15 : 8 13

3. SC Borea Drježdźany 5 22 : 7 12

4. TSV Rotacija Drježdź. 6 10 : 7 10

5. SJ Chrósćicy 5 7 : 4 10

6. Drohotka Ramnow 6 17 : 11 9

7. SV Wesenitzal 4 12 : 7 9


SJ Chrósćicy – SJ Weixdorf 1:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Mark, B. Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik, Matješk (84. Zynda), G. Zahrodnik (90. Bogusz), M. Zahrodnik, F. Zahrodnik, Runt (80. Handrik), Vokáček

Na kermušnej njedźeli bě sportowa jednotka z Weixdorfa z hosćom w Chrósćicach. Domjacy chcychu seriju dobytych hrow dale wutwarić a tak na wukony zašłych tydźenjow nawjazać.

Hosćo wot spočatka kontrolu hry přewzachu. Woni pokazachu technisce dobru kopańcu a chcychu spěšnych nad­běhowarjow wosebje přez centrum zasadźeć. Tak wuhrachu sej tež dobre šansy. Dwójce pak zamó Petr Králíček we wrotach domjacych nawjedowanju zadźěwać. Po spočatnych dobrych prěnich dwaceći mjeńšinach wuwi so poměrnje špatna hra. Partija wotmě so z wulkim dźělom mjez šěsnatkomaj. Wulke šansy so přihladowarjam njeskićachu.

Prěnja poražka za Lottnera

štwórtk, 29. oktobera 2020 spisane wot:

FC Energija Choćebuz

– Berlinski AK 0:3 (0:1)

Zestawa domjacych: Stahl – Pelivan, Storb, Koch, Jarosch (46. Gladrow), Eisenhuth, Hoffmann, Erlbeck, Hoppe, Crnicki (59. Stettin), Fl. Brügmann

Nětko je tež nowy trenar Dirk Lottner potrjecheny. W swojej šestej hrě z mužemi FC Energije Choćebuz dyrbješe Lottner swoju prěnju poražku dožiwić. Tak jasny kaž bě wuslědk, tak jasny bě tež wotběh hry. Hosći­ćeljo njemějachu w žanej fazy partije­ přistup k njej. Duel přez cyły čas hosćo dominowachu. Grawoćiwe zmylki w škiće so přidružichu a nadběh Choćebužanow bě chětro słaby. Tak dóńdźe­ w 90 mjeńšinach před prózd­nymi tribunami jenož k dwěmaj třělwomaj na wrota hosći přez Felixa Brügmanna. Při prěnjej bě Brügmann sam na wrotarja běžał (56.) a krótko do wothwizdanja bě wón jenož łatu trjechił (89.). Wosebje wuzběhnyć ma so zadźerženje třělcow wrotow z Berlina. Wobaj, Abdulkadir Beyazit (6., 48.) a Nader El-Jindaoui (81.) staj hižo za Energiju hrałoj a so fairnje za Berlinjanow wjeseliłoj.

Pančičenjo w Kulowje słabu hru pokazali

srjeda, 28. oktobera 2020 spisane wot:

Módro-běli Kulow

– ST Marijina hwězda 5:1 (3:1) 

Zestawa domjacych: P. Korch – Žur, Hančka, B. Korch, Koplanski (62. Wittek), Popjela (57. Kubańk), Bulank, Böttger (68. Wehlan), Nicolaides, Bergmann, A. Korch

zestawa hosći: O. Schmidt – Ch. Cyž, R. Hawš, T. Jurš, R. Cyž, P. Schmidt (62. Pi. Lugge), Pjetaš, O. Hawš, Eldor, D. Jurš (66. Pa. Lugge), J. Pakoßnick

Festiwal kartow w Delanach

wutora, 27. oktobera 2020 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– Natwar Němske Pazlicy 0:2 (0:1)

Zestawa domjacych: Schöne – Kř. Matka (73. Janca), Wałda, Bejma, M. Matka, Šiman (52. M. Kurjat), Šołta, Gloxyn, Šewc, Rawš (22. Rachela), Domaška

Po njetrjebawšej poražce minjeny ty­dźeń­­ w Kumwałdźe chcychu Sokoljo přećiwo Němskim Pazlicam na kóždy pad zaso dypkować. Hosćo pak w mi­njenych lětach pokazachu, zo su jara młody a zahraty cyłk, kiž móže kóždeho přećiwnika porazyć.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND