Sport (19.07.24)

pjatk, 19. julija 2024 spisane wot:

Rekordne wobdźělenje

Za dźesate třělenje jědnatkow, kotrež přewjedu jutře wot 13 hodź. na sportnišću w delnich Sulšecach je so 32 mustwow přizjewiło, telko, kaž hišće ženje do toho. Dobyćerjej kiwa atraktiwne myto we wysokosći 150 eurow.

Sedmy supercup

Sedmy króć wotměje so njedźelu Serbski Supercup, wubědźowanje štyrjoch serbskich koparskich towarstwow w Njebjelčicach. Lětsa wobdźěla so: SJ Chrósćicy, Sokoł Ralbicy/Hórki, ST Marijina hwězda a ST Radwor. Połfinalnej partiji wulosować chcedźa zamołwići wokoło dwěmaj, turněr započnje so 14.30 hodź.

Přihotowanske koparske hry

Chróšćenjo testuja sobotu doma přećiwo cyłkej z Hornjeho kraja a njedźelu w Njebjelčicach. Njebjelčenjo su dźensa z hosćom w Małym Wosyku a Kulowske mustwo dyrbi hač do wutory na dalši test čakać.

19.07.  18:30  SC Mały Wosyk –

  SJ Njebjelčicy

20.07.  15:00  SJ Chrósćicy –

  ST Horni kraj Sprjewja

20.07.  16:00  Rakecy – Kemnitz

23.07.  19:00  Kulow – LSV Hory

Z Jaseńcy do Róžanta

Šachowy turněr w Budyšinje

štwórtk, 18. julija 2024 spisane wot:
Hišće hač do njedźele schadźuja so šachownicy zbliska a zdaloka na 3. mjezynarodnym turněrje „Bautzener Türme open“ w Budyskej Krónje. Turněr zarjaduje towarstwo „Lubosć šacha“ z Pforzheima we wobłuku Budyskeho šachoweho tydźenja w kooperaciji z Budyskim wokrjesnym šachowym zwjazkom, ze šachowym towarstwom SC Jednota Budyšin kaž tež z Budyskej bydlenjotwarskej towaršnosću. W turněrje klasy A móža wobdźělnicy lětsa prěni raz wo normy hrać. Za mytowanja je fonds z dohromady 6 200 eurami „napjelnjeny“. Zarjadowanje je wšitkim zajimcam wotewrjene, zastup je darmotny. Foto: SN/Bojan Benić

Wosebity wuspěch

štwórtk, 18. julija 2024 spisane wot:

FC Energija Choćebuz –

Hertha BSC 2:2 (0:2)

Zestawa Energije Choćebuz: Bethke – Rorig, Campulka, Kusić (64. Kaizer), Hasse (46. Bretschneider), Putze (46. Pelivan), Hofmann (46. Möker), Cigerci (64. Shcherbakovski), Proničew (64. Juckel), Thiele, Krauß (46. Halbauer)

slěd wrotow: 0:1 Tabaković (21.), 0:2 Cuisance (28.), 1:2 Halbauer (47.), 2:2 Thiele (89.)

Zaso třělenje jědnatkow w Sulšecach

štwórtk, 18. julija 2024 spisane wot:
W Sulšecach přewjedźe so wot jutře wjesny swjedźeń. Pjatk wječor wubědźuja so tam wot 18 hodź. wohnjowi wobornicy starobneje klasy Ü40. Sobotu wobdźěla so potom koparki a koparjo wšitkich starobnych klasow dźesaty raz na třělenju jědnatkow. Wubědźować budźe so 32 přizjewjenych mustwow na dwoje wrota. Foto nasta na lońšim zarjadowanju. Foto: Mia-Katarina Hrjehorjec

ST Haselbachtal –

SJ Chrósćicy 0:10 (0:4)

Zestawa hosći: Škoda – Graf, F. Cyž, B. Cyž, G. Zahrodnik, Bogusz, Matik, Młynk, Wencel, Mark, M. Zahrodnik, Budar, F. Zahrodnik, M. Donat

Koparski cyłk SJ Chrósćicy pjatk do noweje sezony startowaše a testowaše so njedźelu w Haselbachtalu. Po zestupje z krajneje klasy je so Chróšćan prěnje mustwo z nowej trenarskej dwójku Filipom Markom a Feliksom Zahrodnikom w nowej konstelaciji zestajiło.

Přeco hišće wulki sportowy wjeršk w Francoskej je tuchwilna 111. Tour de France. Dźensniša 17. etapa wjedźeše kolesowarjow hišće raz do Alpow z kónčnym cilom w centrumje zymskeho sporta Devoluy při horje Col du Noyer. Kołojězba skónči so njedźelu: Olympiskich hrow dla pak nic w francoskej stolicy Parisu, ale w Nizzy, prěni króć w stawiznach jězby. Foto: pa/AP/Daniel Cole

Wuslědki (16.07.24)

wutora, 16. julija 2024 spisane wot:

Koparske wuslědki dorosta

Hižo wčera su so na sportowej stronje prěnje zakónčace tabulki sezony 22023/2024 koparskeho dorosta w teritoriju Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka wozjewili. Skrótšenka JFV ONFA woznamjenja Wuchodosakska dorostowa koparska akademija.

Młodźina C wokrjesna liga stafla II

1. SC 1911 Großröhrsdorf  1 8 181:11 52

2. HZ Bretnig-Hauswalde  1 8 80:15 44

3. FV Ottendorf-Okrilla I   18 108:24 42

4. ST Porchow   18 63:49 29

5. ST Kinspork/Łužnica   18 74:54 28

6. Arnsdorfske KT   18 59:100 24

7. HZ Großnaundorf   18 47:63 15

8. HZ Postup Großharthau   18 23:86 11

9. JFV ONFA II 18 24:170 10

10. ST Liegau-Augustusbad   18 20:107 9

Młodźina C wokrjesna liga stafla III

1. JFV ONFA I   15 97:11 42

2. HZ Ćisk   16 85:13 40

3. Sokoł Ralbicy/Hórki   16 49:41 31

4. HZ Łuty   16 49:44 26

5. HZ ST Połčnica   16 27:45 18

6. HZ Lubuš/Hory   16 39:60 15

7. HZ Łužica   15 32:38 12

8. Rakečanske ST   16 43:83 11

9. Zeleno-běli Sepicy   16 30:116 8

Młodźina D wokrjesna wyša liga

1. ST Horni kraj Sprjewja I   20 85:21 44

2. Wojerowski FC   20 85:35 43

3. Módro-běli Kulow   20 57:32 42

4. HZ Ćisk   20 75:40 40

5. Sokoł Ralbicy/Hórki  20 51:45 30

6. Zeleno-běli Bukecy   20 44:53 29

7. ST Porchow   20 45:51 25

8. FSV Bretnig-Hauswalde   20 55:60 23

9. ST Liegau-Augustusbad   20 55:76 21

10. HZ Póst Ger. Budyšin   20 49:99 19

11. FV Ottendorf-Okrilla I   20 20:109 4

Młodźina D wokrjesna liga stafla I

1. ST Wulka Dubrawa   9 85:6 25

2. ST Horni kraj Sprjewja II   9 64:14 21

3. SV Radibor   9 48:24 19

4. SZ Wjelećin   9 32:17 18

5. TSV Wjernarjecy   9 58:25 15

6. Motor Kumwałd   9 51:31 15

Beachtura wčera z nowostku

wutora, 16. julija 2024 spisane wot:

Jaseńca (jp/SN). Nowostku dožiwichu wobdźělnicy beachtury Radija Satkule na druhej staciji wčera w Jaseńcy. Tam njeje so tutón raz tamniši młodźinski klub wo derjeměće starało, ale přichodni maturanća Serbskeho gymnazija. Woni su dotal prěni, kotřiž su wulku zamołwitosć na so wzali a zastaranje zaručili. Hižo loni chcyše so tehdyši 12. lětnik wo staciju w Jaseńcy starać. Wšelakich přičin dla pak dyrbjachu to zaso wotprajić. Dwanatkarjo běchu to derje zdokonjeli. Poskićene kołbaski a pomfritki, piwo, chłódne napoje a bowla su wšitkim słodźeli. „To wšitko smy jara derje předawali. Smy spokojom z wječorom“, wjeseleše so organizatorka Celina Knopec z Kozarc po zdokonjanym dźěle na kromje turněra.

Něhdźe 300 přihladowarjow sćěhowaše na hrajnej runinje fairny turněr z někotrymi napjatymi bojemi. W finalu hraješe Wotrowska młodźina přećiwo mustwu „Pampuchi“, štož běchu něhdyši šulerjo­ 10. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule. Hra traješe hač k 21. dypkej, na kóncu so „Pampuchi“ přesadźichu.

Přichodna hosćićelska wjes beachtury je Róžant. (Čitajće tež na stronje 3.)

Něhdźe 300 ludźi je wčera wječor do Jaseńcy na druhu staciju bičwolejbuloweje tury Radija Satkule přichwatało. 17 mustwow, to bě 3 mjenje, hač tydźenja w Ralbicach, je so tam při wjesnym zetkanišću, tak mjenowanej „Bjesadźe“, wubědźowało. Za to běchu zarjadowarjo turněra, dwanatki Serbskeho gymnazija, nimo hrajnišća w pěsku dalše na trawniku spřihotowali. Dobyło je na kóncu mustwo „Pampuchi“, štož su Bobkec hólcy a přećeljo, přećiwo Wotrowskemu cyłkej „17.12“. Foto: Konstantin Hrjehor

ST Radwor –

ST Drohotka Ramnow 1:4 (1:1)

Zestawa domjacych: Ch. Šěrak, Matik – Wjesela, Omran, M. Grubert, Paška, Wróbl, Šnajder, Glücklich, Mička, Wjacławk, C. Dźisławk, Nuk, Hetaš, Šefer, Dej, Schöne

Prěnja přihotowanska hra za Radworskich koparjow přewjedźe so přećiwo znatemu přećiwnikej z wokrjesneje wyšeje ligi. Winowatostnej partiji přěhrachu hosćićeljo minjenu hrajnu dobu jónu 0:6 a wróćohru 2:3. Porno zašłej sezonje chcedźa Radworscy koparjo nětko trochu ofensiwnišo agěrować a z hinašej formaciju wrota přećiwnika nadběhować.

nowostki LND