Widźał, słyšał, napisał (22.04.24)

póndźela, 22. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

André Strelow

Mišterstwo w zwjazkowej koparskej lize je rozsudźene. Nowy mišter Bayer Leverkusen ma hišće šansu zwjazkowy pokal dobyć. Hladajo na zbywacych kontrahentow je šansa na dalši titul wulka, wšako mustwo tuchwilu na cyłej liniji přeswědča. Runje njedźelu docpě Leverkusenske mustwo z wothwizdanjom w Dortmundźe hišće wurunanje 1:1. Za BVB bě dobyće nuznje trěbne, zo by so Lipskej přibližił. Tak steja Lipšćenjo dwaj dypkaj před Borusami, k tomu maja lěpši wrotowy poměr.

Na zašłym hrajnym dnju zwjazkoweje ligi mějachmy zaso wjacore rozbudźaki respektiwnje dwělomne sceny sudnikow. Zdźěla zapraji tež widejowy asistent. Principielnje mam widejoweho asistenta, jako dobru naprawu, dokelž čini to, štož ma činić, mjenujcy wopačnym rozsudam zadźěwać. Tuchwilny hłowny problem je, zo ćerpi akceptanca widejoweho asistenta swojeje snadneje transparency dla. To nastupa najprjedy fanow w stadionje, kotřiž widźa sudnika jenož k monitorej hić a dóstanu 60 sekundow pozdźišo rozsud prezentowany.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND