Poradźene sněhakowarske lěhwo

wutora, 17. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Skupinski wobraz wšitkich sněhakowarkow a sněhakowarjow Serbskeho gymnazija Budyšin je na kóncu prěnjeho přechoda sněhakowarskeho lěhwa loni srjedź decembra nastał, jako běchu w Božim Darje wšitke dźesatki a jedyn dźewjaty lětnik. Foto: Rene Wjacławk Skupinski wobraz wšitkich sněhakowarkow a sněhakowarjow Serbskeho gymnazija Budyšin je na kóncu prěnjeho přechoda sněhakowarskeho lěhwa loni srjedź decembra nastał, jako běchu w Božim Darje wšitke dźesatki a jedyn dźewjaty lětnik. Foto: Rene Wjacławk

Sněhakowarske lěhwo Budyskeho Serbskeho gymnazija (SGB) bě so w zašłymaj zymomaj koronoweje pandemije dla dwójce wusadźiło. Tuž nachwata so tute w aktualnym šulskim lěće 2022/23 hnydom dwójce, a to prěni raz w Božim Darje. Dohromady 160 šulerkow a šulerjow je sněhakowarske wukubłanje absolwowało. Prěni přechod běchu hižo w decembrje přewjedli. Tam wobdźěli so pjeć wučerjow a 85 šulerjow jedneje rjadownje dźewjateho kaž tež wšitke tři rjadownje dźesateho lětnika. Hižo njedźelu popołdnju startowachu z busomaj do Božeho Dara. Póndźelu rano sej sněhaki wupožčichu, tak zo so po wobjedźe prěnja sněhakowarska hodźina započa. Wuknjacy rozdźělichu so do pjeć započatkarskich, dweju srjedźneju a jedneje profijoweje skupiny. Wučerjo a šulerjo mějachu wulke zbožo, zo móžachu přiwšěm na arealu Novako sněhakowarske wukubłanje přewjesć. A dokelž njedowoli miła zyma kompletne zasněžene pisty, postarachu so mějićeljo areala Novako wo kumštny sněh. Po stajnje pjećhodźinskim wukubłanju z přestawku přizamkny so wječor teorija a wuhódnoćenje.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND