Serbja w nowej ludowej komorje

pjatk, 20. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

20. měrca 1990 wozjewi kaž wšitke dźeniki NDR tež Nowa doba nachwilny wuslědk wólbow Ludoweje komory NDR. Dwaj dnjej do toho, 18. měrca, móžeše 12 426 443 staćanow prěni króć po towaršnostnym přewróće w NDR swobodnje wolić. Z nich je 11 604 418 ludźi swój hłós wotedało. To wučinješe 93,22 procentow, a swědčeše wo njewšědnje wulkim wobdźělenju. 11 541 155 płaćiwych hłosow wólbni pomocnicy wuličichu.

wozjewjene w: Róčnica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND