Nowe mjezy na wuchodźe postajili

pjatk, 07. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wažne dojednanje na Podstupimskej konferency bě, zo ma kóžda z třoch wulkomocow – USA, Wulka Britaniska a Sowjetski zwjazk – w swojim wobsadniskim pasmje połnu jednansku móc. Tak bě rozdźělne politiske wuwiće w jednotliwych pasmach nimale předwidźomne.

wozjewjene w: Róčnica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND