Dobyće Němcow nad Sedanom

pjatk, 04. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

2. septembra před 150 lětami bě za němske staty, předewšěm za pruske kralowstwo, historisce wuznamny dźeń. Jich wójska dobychu w Němsko-Francoskej wójnje 1870/1871 swoju najwjetšu bitwu nad francoskim wójskom. Wot 1. septembra 1870 pola Sedana wobkružena armeja maršala Maurice de Mac-Mahona, w kotrejž bě tež 62lětny francoski kejžor Napoleon III., dyrbješe kapitulować. Napoleon III. pósła pruskemu kralej ­Wylemej I. swój tesak jako symbol podwolenja. Něhdźe 17 500 francoskich ­wojakow bě padnyło, a wjace hač 100 000 dyrbješe do wójnskeje jatby. Na němskej stronje bě 9 000 wojakow žiwjenje přisadźiło.

Po někotrych poražkach francoskeho wójska na hranicy kraja k Němskej, kaž pola Gravelotte a Spicherena w Lothringskej, wosta metropola tuteje francoskeje prowincy, twjerdźizna Metz, najwažniše zepěranišćo francoskeje armeje. Ze Saar-brückena w awgusće 1870 pruske, sakske a bayerske armeje Lothringsku dale nadběhowachu. Francoska Rynska armeja pod komandom maršala François-Achille Bazaine cofaše do zapadneho směra južnje Luxemburgskeje a Belgiskeje. W bitwje pola Saint-Privat 18. awgusta běchu wosebje sakscy wojacy ze swojej najmodernišej artileriju jara wuspěšnje přećiwo Francozam wojowali. Hačkuli ­mějachu němske armeje dotal dohromady 20 000 wojakow padnjenych a jich njepřećeljo jenož 12 000, dyrbjachu so francoske jednotki na Metz wróćo sćahnyć. Wone buchu na tamnišej twjerdźiznje wobkruženi a njemóžachu so tuž dale aktiwnje na wojowanjach mjez Němskej a Francoskej wobdźělić.

Po tym zo bě Rynska armeja w Metzu wobkružena, pósła francoske najwyše rozkazowanišćo dalšu pod komandom maršala Mac-Mahona do boja na hranicy. Jednotki pochodowachu podłu belgiskeje hranicy do směra na Metz, zo bychu wobkruženych wuswobodźili. Pola Beaumonta zapadnje belgiskeje hranicy poradźi so 30. awgusta 1870 němskemu wójsku na Metz pochodowacu francosku armeju na Sedan nad rěku Maas wróćo tłóčić. Tam je 1. septembra dopołdnja bayerske wójsko Francozow nadběhować započało. Manfred Laduš

(Pokročowanje slěduje).

wozjewjene w: Róčnica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND