Domowina z nowymi wustawkami dozałožena

štwórtk, 09. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

We Wojerowskim Towarstwowym domje zetkachu so 9. małeho róžka 1913 delegaća serbskich towarstwow k prěnjemu zarjadowanju štyri měsacy po załožowanju Domowiny 13. winowca 1912 we Wojerecach znowa k schwalenju nowych wustawkow třěšneho zwjazka. Na schadźowanju před 110 lětami bu narodna organizacija serbskeho ludu dozałožena.

Za předsydu Domowiny wuzwolichu znowa překupca a zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Arnošta Barta z Brězynki a za městopředsydu wobkrućichu zastupnicy towarstwow Wochožanskeho fararja Bogumiła Šwjelu. Zapisowar bu wučer a dirigent Pančičanskeje Lipy Serbskeje Jurij Słodeńk a jeho naměstnik bu Wojerowski knihićišćer Awgust Lapštich a předsyda tamnišeho Serbskeho burskeho towarstwa. Funkciju pokładnika dowěrichu překupcej Janej Haješej z Wulkich Zdźar, předsydu tamnišeho serbskeho towarstwa.

wozjewjene w: Róčnica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND