Tajke špatne wuměnjenja hišće ženje na Čornej horje njeměli

wutora, 21. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dobyćerjo Serbskeje wyšeje šule Budyšin  Foto: Diana Šołćina Dobyćerjo Serbskeje wyšeje šule Budyšin Foto: Diana Šołćina

14. raz přebywaše Jan Hrjehor, sportowy wučer Serbskeje wyšeje šule Budyšin, ze swojimi šulerjemi w sněhakowarskim lěhwje w kurowym městačku Janské Lázně w čěskich Kyrkonošach. Prěni raz bě so wón z dwěmaj šulerskimaj skupinomaj na Čornu horu podał. Hišće ženje pak njejsu tam tak mało přirodneho a kumštneho sněha měli.

Nimo šulerkow a šulerjow 7. a 8. lětnika z města wobdźěli so na prěnim zhromadnym sněhakowarskim lěhwje SWŠ Budyšin/SWŠ Worklecy tež 7. lětnik Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy. Tam bě mjenujcy sportowy wučer, kiž lěhwo hewak organizuje, wupadnył. Nimo toho zesylnichu wulku serbsku skupinu pjeć studentow wučerstwa, kotřiž hišće w Lipsku a Drježdźanach studuja, kaž tež šěsć maćerjow a nanow. Tak přebywaše 78 ludźi wopřijaca skupina wot póndźele do pjatka w pensijomaj Adélka a Flora.

Nimo třoch skupin, w kotrychž běchu šulerjo ze spěšnosněhakowarskimi znajomosćemi, wutworichu za­mołwići lě­hwa hišće štyri dalše započatkarske. Hnydom po přijězdźe wupožčichu sej nima­le wšitcy šulerjo alpinske sněhaki, črije, kije a nahłowniki we wupožčo­war­ni Colorado Ski Rental. Tam starachu so wo spěšny wotběh třo sobudźěłaćerjo ze še­fom Lukášom Marti­nekom. Po tym startowaše wukubłanje na městnje na módrych pistach z mjenom Formanki. Sněha­kowarski areal Duncan, hdźež je so třiapołdnjowske wukubłanje hewak wšědnje započało, bě mjenuj­cy zawrjeny, a to dźensa hišće je. Stajnje po wječeri su Wor­klečenjo a Bu­dy­šenjo dźeń separatnje wuhódnoćili.

Šulerki a šulerjo dóstachu nimo teo­retiskich hišće někotre praktiske pokiwy za přichodny dźeń. Srjedu wječor dyr­bja­chu potom wšitcy test k mjezynarodnym sněhakowarskim prawidłam pisać. Wuslědki testa a po­kazane sněhakowarske zamóžnosće tworjachu znamku za předmjet sport. Wutoru a srjedu dopołdnja zwučowaše wšitke sydom skupin spěšnosněhakowanje stajnje dwě hodźinje w dole abo tež na wjeršku Čorneje hory. Kóždy šuler móžeše na kóncu lěhwa z talerjowym liftom, kótwicu abo gondlu po horje jěć abo ze sněhakami dele. Stopjeń ćežkosće skłoniny (módra, čerwjena abo čorna pista) bě wězo rozdźělny.

Na předposlednim dnju, potajkim štwórtk, wubědźowachu so šulerki a šulerjo wobeju kubłanišćow w spěšnosněhakowanju. Wu­risanje pak by sej skerje mjeno „wodoski“ zasłužiło, dokelž so cyły­ dźeń dešćowaše. Dopołdnja měješe kóždy wobdźělnik Worklečanskeho kubłanišća dwaj běhaj na wjeršku Čorneje hory, popołdnju wubědźowachu so šulerjo Budyskeje šule. Kurs bě ze sněha­kowarskimi kijemi wottykany, a w cilu stejachu sportowi wučerjo z předešćnikom a stopowku. Zajimawe tež bě, zo ležeše spočatk januara na wysokosći 1 200 metrow tak mało sněha, zo stej na někotrych blakach samo pjeršć a trawa ze zemje hladałoj. Jurij Bjeńš

Wuslědki wubědźowanja w spěšno­sněhakowanju:

Worklecy – započatkarjo – holcy

1. Liana Krječmarjec

2. Emma Šewcec

3. Emelie Wagnerec

Worklecy – započatkarjo – hólcy

1. Jannek Rjebiš

2. Ludwig Bjeńš

3. Johannes Zarjeńk

Worklecy – postupnicy – holcy

1. Helena Bernkopfec

2. Nancy Pešmanec

3. Elena Vettraino

Worklecy – postupnicy – hólcy

1. Elias Zynda

2. Tim Hicka a Gabriel Šuster

3. Bastian Lehmann

Budyšin – započatkarjo – holcy

1. Giada Maria Šiškec

2. Analena Klingstec

3. Dabrina Düringec

Budyšin – započatkarjo – hólcy

1. Toma Lehmann a Heinz Hoffmann

3. Edwin Mladenović

Budyšin – postupnicy – holcy

1. Vivien Lenzec

2. Miriam Wolfec

3. Joleen Wiesnerec

Budyšin – postupnicy – hólcy

1. Laurenc Illguth

2. Domenik Rötschke

3. Paul-Herbert Hauschild

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Najspěšniši sněhakowarjo Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND