Wuslědki (28.05.19)

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:

Kopańca muži, krajna klasa

ST Ćisk – ST Horni kraj-Sprjewja 5:1 (2:1)

Drježdźany-Strěžin – Oderwitz II 3:0 (1:0)

Neugersdorf II – Weixdorf 2:1 (2:1)

Großröhrsdorf – Trjebin 3:3 (1:0)

Borea Drježdźany – Rotacija Drježdźany 

1:4 (0:2)

Chrósćicy – Běła Woda 1909 5:1 (2:0)

Laubegast – Nowe Město 1:1 (1:0)

1. LSV Nowe Město 23 69 : 22 52

2. SZ Drježdźany-Strěžin 23 45 : 23 47

3. Laubegast 23 62 : 33 45

4. FC Neugersdorf II 23 41 : 33 35

5. FSV Oderwitz II 23 43 : 34 34

6. VfB Běła Woda 1909 23 56 : 44 33

7. SG Weixdorf 23 48 : 47 30

8. SJ Chrósćicy 23 52 : 56 30

9. SC Borea Drježdźany 23 39 : 49 27

10. ST Ćisk 23 36 : 49 27

11. SC Großröhrsdorf 23 36 : 40 24

12. TSV Rotacija Drježdźany 23 38 : 50 23

13. ST Horni kraj-Sprjewja 23 37 : 79 22

14. ST Trjebin 23 25 : 68 10

wokrjesna wyša liga

Kumwałd – Połčnica3:2 (0:1)

Germ. Budyšin – Ralbicy/Hórki 0:3 (0:1)

Rakecy – Ramnow1:3 (0:0)

Kulow – Hory5:3 (1:1)

Hnašecy-Dobruša – Bukecy 7:1 (2:0)

Großnaundorf – Wojerecy  4:2 (3:2)

Kinspork/Łužnica – Radwor 4:2 (3:0)

Porchow – Němske Pazlicy 3:2 (1:1)

1. Rakečanske ST 27 97 : 20 73

2. Módro-běli Kulow 27 62 : 31 56

3. Drohotka Ramnow 27 70 : 35 55

4. Sokoł Ralbicy/Hórki 27 49 : 41 43

5. LSV Hory 26 59 : 54 43

6. Wojerowski FC 27 60 : 48 41

7. Póst Germania Budyšin 27 62 : 51 41

8. ST Hnašecy-Dobruša 26 55 : 50 41

9. Motor Kumwałd 27 51 : 56 37

10. ST Kinspork/Łužnica 27 47 : 58 33

11. TSV Połčnica 27 46 : 59 33

12. Natwar Němske Pazlicy 27 48 : 49 32

13. SG Großnaundorf 27 48 : 62 29

14. ST Porchow 27 33 : 70 19

15. ST Radwor 27 38 : 75 17

16. Zeleno-běli Bukecy 27 36 : 102 17

wokrjesna liga, stafla I

Budyšin II – Wjernarjecy 4:0 (2:0)

Großröhrsdorf II – Kubšicy 7:0 (3:0)

Huska/Hodźij – Arnsdorf 7:1 (1:1)

Bart – Frankenthal2:5 (0:4)

SGB nowy wicemišter wokrjesa

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:

Wučerjo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su kónčnu partiju 52. sezony wokrjesnych mišterstwow přećiwo kolegam z Lubija 0:2 přěhrali, ale zawěsćichu sej titul wicemištra mjez šěsć startowacymi šulemi.

Z finalnej hru dotal njeporaženeju wolejbuloweju cyłkow Heinricha Pestalozzijoweje wyšeje šule Lubij a pedagogow Serbskeho gymnazija Budyšin skónči so 52. sezona wokrjesnych mišterstwow při wysokim saku. Wšitcy běchu wulce motiwowani, a tak wuwi so napjate rozesta­jenje, kotrež so hakle w poslednich mjeńšinach hrajneho časa rozsudźi. Hač na Michała Eiselta nastupichu serbscy pedagogojo w najsylnišej zestawje a nawje­dowachu we woběmaj sadźbomaj.

Blidotenisowu dorostowu skupinu załožili

póndźela, 27. meje 2019 spisane wot:

Radwor (SN/BŠe). Sportowe towarstwo 1922 Radwor je chětro wulke. Najwjetši wobłuk drje je tón kopańcy, hdźež maja dorostowe cyłki we wjacorych starobnych skupinach. Nimo wolejbula, aerobiki a gymnastiki za maćerje z dźěćimi maja tež wobłuk blidotenisa. „Poprawom mějachmy wobstajnje štyri mustwa. Nětko su to jenož hišće tři“, rozłožuje Alexander Žur, skupinski nawoda prěnjeho mustwa. Dokelž je starobny přerězk aktiwnych čłonow dosć wysoki, chcyše so Radworčan na polu dorosta sylnišo angažować a zrodźi mysl, dorostowu skupinu załožić. Wot spočatka měrca přeprošowaše wón z dwěmaj pomocnikomaj dźěći so za zelenym blidom wuspytać. A někotři zajimcy su blidotenisej hač do dźensnišeho swěrni wostali.

Najebać sobotnu poražku přećiwo koparskemu ligistej Bayern Mnichow w pokalnym finalu w Berlinje su přiwisnicy podležaneho RB Lipska swoje mustwo wčera z wulkim fanowym swjedźenjom witali. Koparjo kaž Timo Werner (hlej wobraz) dyrbjachu tójšto awtogramow dawać. Lipšćenjo běchu Bayeram 0:3 podleželi. Foto: dpa/Jan Woitas

Wotmołwana minjene hry

póndźela, 27. meje 2019 spisane wot:

Póst Germania Budyšin – Sokoł Ralbicy/Hórki 0:3 (0:1)

Zestawa hosći: Schöne – K. Matka, Schultz, Bjeńš, Budar (65. Rawš), Šołta, Gloxyn, Korjeńk, M. Matka, Bejmak (83. Materna), Kurjat (58. Wowčerk)

Fanojo Sokoła Ralbicy/Hórki njemějachu w zašłych hrach wjele k smjeću, wšako běchu jeho koparjo hórke poražki přećiwo Bukecam, Radworjej a minjeny tydźeń doma přećiwo Hnašecam-Dobruši poćerpjeli. Tuž ličachu mnozy hižo z tym, zo sobotu pola robustneho přećiwnika w Budyšinje dalša hra bjez dypka k tomu přińdźe. Tam pak hrajachu Sokoljo kaž wuměnjeni. Dwuboje w srjedźnym polu woni najčasćišo dobywachu, spěšnje hrajachu bule do haski. Tak tež po dźesać mjeńšinach, jako so Křesćan Bejmak po rjanej přihrawce do šěsnatki předrě. Tam bu foulowany, a woprawnjenu jědnatku Denny Gloxyn k 0:1 wěsće přetwori. Delanscy koparjo běchu w prěnim połčasu jasnje lěpši a wuhrachu sej dalše dobre składnosće. Měrćin Kurjat bu před wrotami derje nahraty, jeho třělwa pak dźěše k zadźiwanju wšitkich pódla wrotow. Tež Michał Matka na wrotarju zwrěšći. Jenička wulka šansa z wida hosćićela dźěše na zbožo jenož na žerdź.

W Holešowskej Dubrawce je Jězdne a jěchanske towarstwo Njeswačidło wot pjatka hač do wčerawšeho swój třeći třikrajowy skakanski­ turněr za dorostowych sportowcow z Pólskeje, Čěskeje a Němskeje přewjedło. Serbska jěcharka Magdalena Šeferec z Kulowa je na přikład w skakanju klasy M z mustwom třeće městno docpěła, Křesćan Zahrodnik z Chrósćic we wubědźowanjomaj klasy L třeće a štwórte. Lokalna matadorka Hannah Lehderec z kobłu Hansine, tu na skakanskim parcoursu, wubědźowaše so pjatk a njedźelu w dwěmaj skakanjomaj klasy L a M. Dohromady bě so 147 jěcharkow a jěcharjow z 278 konjemi za 365 startow­ zapisało. Foto: Jörg Stephan

Doma zasłužbnje dobyli

póndźela, 27. meje 2019 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – ST Lubuš 2:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Matješk – Kral, Hanuza,­ Hoelzel (53. Hrjehor), Pawlik, Hommel, Plaettner, Korjeńk (89. Hahn), Šołta, Čornak (68. Lejnart), Domš

W prěnjej połseriji běchu sej chowancy trenarja Handrija Krawčika z wulkej prócu po 1:1 w Lubušu dypk wuwojowali. Nětko w domjacej partiji při najrjeńšim wjedrje bě lóšt na dobyće tak na tři dypki wězo wulki. Tola hosćo nastupichu z defensiwnym nastajenjom, a za Njebjelčanskich nadběhowarjow bě ćežko dwójne škitne pasmo přewinyć. Wótra třělwa Jakuba Šołty dźěše nimo wrotow (6.) a tež William Plaettner w 19. min. přećiwniske wrota misny. Po přihrawce Olivera Domša běše Daniel Kral w dobrej poziciji, ale hóstny wrotar Danilo Reiche znješkódni třělwu z rjanej paradu (22.). Dźesać mjeńšin pozdźišo posłuži Tomy Hommel Plaettnera, ale tež jeho niski kop wrotarja njepřewiny (32.). Za Njebjelčanow bě tuž ličba šansow w prěnim połčasu wobmjezowana. Tež hosćo so lědma strašnje přesadźichu, a Józef Matješk we wrotach domjacych njeměješe přewjele dźěła. Tak skónči so prěni połčas z mjezywuslědkom 0:0.

Tradicionalny běh

póndźela, 27. meje 2019 spisane wot:

Stajnje srjedu do Božeho spěća wotměwa so po tradiciji běh po Krakečanskich hórkach. A tak budźe tomu tež zajutřišim, 29. meje, mjeztym hižo 32. króć. Wubědźowanje organizuje zaso Módro-běłe sportowe zjednoćenstwo Krakecy.

Přizjewjenja su móžne pod www.baer-service.de.

Awtor dźensa Jan Hrjehor

„Maći Boža Róžeńčanska ...“, bě to fatalna situacija za mnje, jako sudźach duel koparjow-starych knjezow Sokoła Ralbicy/Hórki a Hrajneho zjednoćenstwa Rakecy/Šćeńca. Hižo w 11. min. bě so to stało, štož so ći we winowatostnej hrě jako wukubłanemu refereejej stać njesmě. Sym wobě karće zabył, žołtu kaž tež čerwjenu! Pytnych to hakle w tym wokomiku, jako hraješe kopar Sokoła w škiće wotpohladnje z ruku. Jako prěnje započachu mje hosćo ze wšěch kónc wob­wliwować a žadachu sej čerwjenu kartu, dokelž bě Ralbičanski hrajer po měnjenju Rakečanow posledni muž. To pak tak njewidźach a doběžach sej k asistentej, kiž běše tohorunja z lěhwa Ralbičanow. W tym wokomiku ani hišće njewědźach, zo wobě karće nimam. Dojednachmoj so z asistentom na žołty kartonk, dokelž njebě škitar Sokoła bul jako posledni muž z ruku hrał. Hakle nětko bě mi jasne: „Sym wobě karće zabył!“ Dokelž pak běch připadnje žołty trikot zdrasćeny, pokazach na njón a so tak wuchowach. Do toho běch so wězo pola wšitkich hrajerjow zamołwił a jim swój problem rozkładł.

Sport (24.05.19)

pjatk, 24. meje 2019 spisane wot:

Třeći turněr třoch krajow

W Holešowskej Dubrawce wubědźuja so dźensa, jutře a njedźelu dorostowi konjacy sportowcy z Pólskeje, Čěskeje a Němskeje. Mjez nimi su tež wjacori Serbja, tak na přikład Hannah Lehderec, Magdalena Šeferec, Sarah Krječmarjec a Křesćan Zahrodnik. Prěnje wubědźowanja su so hižo zahajili. Poslednje wurisanje dźensa budźe wot 17.20 do 18.40 hodź. skakanje klasy M. Jutře jěchaja a skakaja wot 8 do 18.30 hodź. a njedźelu wot 8.30 do 16.30 hodź. Njedźelny wjeršk budźe w 15.45 hodź. wubědźowanje konjacych zapřahow.

Na XXL-kickerowy turněr

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND