Znowa so wubědźowali

wutora, 10. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Lejnjan Marian Žur (nalěwo) je we Wostrowcu druhe městno docpěł. Jenož teamowy kolega Wolfgang Strosny bě spěšniši.  Foto: Marian Žur Lejnjan Marian Žur (nalěwo) je we Wostrowcu druhe městno docpěł. Jenož teamowy kolega Wolfgang Strosny bě spěšniši. Foto: Marian Žur

Nimale tydźeń po 30. jubilejnym Wostrowskim nalětnim běhu wotměchu so po dwulětnym přetorhnjenju koronapandemije dla 43. Biskopičanske běhi na dołhe distancy, a to pod nimale lěćnymi poměrami. Cyłkownje je lětsa 314 starterow a starterkow do cila doběžało, štož je něšto mjenje hač běchmy z poslednich lět zwučeni.

Aktiwni mějachu móžnosć so na jednej ze šěsć poskićenych distancow wubědźować a lubowarjo walkinga na dwěmaj. Na štyrjoch z tutych wojowachu tež jednotliwi serbscy starterojo. Aktiwni běchu ze Sakskeje, z Berlina, Hessenskeje, Durinskeje, Nürnberga a wosebje z Drježdźanskeho wobwoda. Młódši šulerjo wubědźowachu so podźělnje na 0,8 km (U8) abo 2,5 km (U10 a U12). Młodostni a starši dorosćeni wšitcy na 4,5 km a dorosćeni zwjetša na 20 km.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND