Pokiwy (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Na swjedźenske dny

Brětnja/Michałki. Wot dźensnišeho hač do njedźele wotměwaja so w Brětni/Michałkach němsko-serbske swjedźenske dny. Jedyn z wjerškow je jutře wot 15 hodź. žortne wubědźowanje młodźinskich klubow wokolnych wsow „Naše korjenje“. Wječor su reje. Swjedźenska njedźela zahaji so w 9.30 hodź. z kemšemi w Mjetaškec bróžni. Wot 10.30 hodź. zahraje kapała Horjany k rańšemu piwku a wot 14 do 16 hodź. předstaja na nawsy dwurěčny program.

Wlečaki wobdźiwać

Koblicy. Najwjetše zetkanje wlečakow Łužicy je wot dźensnišeho do njedźele w Koblicach. Mjez wobsedźerjemi trak­torow su znowa mnozy Serbja, kotrymž móžemy jutře, sobotu, wot 13 hodź. w běhu dwuhodźinskeho wulěta wlečakow po blišej wokolinje přikiwać. Po wulěće budźe w 20 hodź. wulki bal. Njedźe­lu w 10.30 hodź. přewjedu wlečakowe wubědźowanja, w 13 hodź. tradicionalny „bój gigantow“.

... a lětadła

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND