Čitajće w nowym rozhledźe (27.09.19)

pjatk, 27. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Nazyma je zaćahnyła a tak změjemy bórze zaso tróšku wjace chwile za čitanje. Tuž smój znowa wěnc zajimawych tekstow za was přihotowałoj. Kaž hižo připowědźene, chcemy so w přichodnych wudaćach hromadźe z wědomostnikami Serbskeho instituta a dalšimi kritisce ze wšelakimi aspektami serbskeho stawiznopisa roze­stajeć. W oktobrje wobswětla Pětš Šurman „nutřkowne stawizny“ štyrizwjazkoweho rjadu wo Stawiznach Serbow a pokazuje tež na politiski ćišć, kotryž běchu na awtorow wukonjeli.

W druhim dźělu swojeho nastawka wo serbskich žonach we 18. lětstotku koncentruje so Lubina Malinkowa na Serbowki, skutkowace we wobłuku Ochranowskeje bratrowskeje wosady jako wučerki abo samo dušepastyrki. Madlena Malinkec zaběra so ze serbsko-němskim połoženjom a z rěčnymi konfliktami w Lubinje w zažnym nowowěku. Při tym wona zwěsća, zo njewotpowěduje klišej wo potłóčowanju serbšćiny stajnje tomu, štož móžemy z historiskich žórłow wučitać.

wozjewjene w: Serwis
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND