Pokiwy (01.11.19)

pjatk, 01. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Poprjancowe wiki na torhošću

Połčnica. Přez cyły kónc tydźenja, wot dźensnišeho hač do njedźele, su w Połčnicy tradicionalne poprjancowe wiki. Wšitke dźewjeć poprjancarnjow – wosom rjemjeslniskich zawodow a poprjancowa fabrika – na torhošću swoje delikatesy prezentuje. Dožiwić móža hosćo jutře a njedźelu wot 10 do 20 hodź. tohorunja tradicionalne rjemjesło.

Wotewru wustajeńcu w SKI

Budyšin. W Budyskej Serbskej kulturnej informaciji wotewru jutře, sobotu, we 18 hodź. nowu wustajeńcu Andreje Tiebel-Quastoweje „Wurlawa“. We wuměłskej insta­laciji interpretuje wuměłča zwisk mjez wobydlerjemi Šwabskeje Alby a drastoweje kultury w Błótach. W swojich mólbach, grafikach, ćišćach a skulpturach bliži so wuměłsce a swobodnje serbskej narodnej drasće.

Chór Łužyca spěwa

Budyšin. Na žurli Budyskeho Serbskeho domu wotměje so jutře w 16.30 hodź. nazymski koncert. Přeprosyli su sej woblubowany delnjoserbski chór Łužyca, kotryž zanjese nimo cunich spěwow tež žortne štučki. K tomu zaklinča ludowe instrumenty, kaž na přikład fujara.

Na nazymski koncert

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND