Protyka (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pjatk 22.11. 19:00 Rozmołwny wječor TCM pod hesłom „Stwórba Boža – A kak z njej wobchadźamy?“ na Chróšćanskej farje

Sobotu 23.11. 19:00 Schadźowanka w Budyšinje

  19:30 2. kapičkowy wječor Kulowskeho karnewaloweho towarstwa w tamnišej wjacezaměrowej hali

Njedźelu 24.11. 17:00 Předstajenje oratorija Korle Awgusta Kocora „Serbski rekwiem“ w Žitawskej Janskej cyrkwi

Póndźelu 25. do 28.11.   Zběranje pakćikow a dalšich pomocnych srědkow za dźěći w Čěskej Towarstwa swj. Filomeny w Smjerdźečanskim kulturnym domje (stajnje wot 17 do 18 hodź.)

Srjedu 27.11. 17:30 Serbskorěčne wodźenje po wosebitej wustajeńcy Sorbian Street Style w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Přednošk Evy Howitz „Mode & Tracht“ w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Přednošk dr. Susanny Hozyneje wo nykusu w Budyskim Serbskim domje

Štwórtk 28.11. 17:00 Konferenca přichoda města Budyšin „Poručenja k spěchowanju demokratije“ w Budyskim krajnoradnym zarjedźe

  19:00 Zetkanje chronistow w Chróšćanskim Gmejnskim a kulturnym centrumje

  19:30 Knižna premjera „Doma we wućekach 2“ Benedikta Dyrlicha w Budyskej Smolerjec kniharni

  19:30 Předstajenje Ruskeho baletneho festiwala Mo­skwa „Kołpjowy jězor“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Pjatk 29.11. do 22.12.   636. Budyske Wjacławske wiki

Pjatk 29.11.   Adwentne paslenje w Radworju

  10:00 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ na jewišću Budyskeho SLA

  17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Budyskim Serbskim domje

  19:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Rjemjesło a wuměłstwo“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  20:30 Koncert ze skupinu Rockhounds we Wojerowskim „Składźe čo. 1“

Sobotu 30.11. a 1.12.    Adwentne wiki w Hózku

Sobotu 30.11.   Adwentne wiki we Łazu

   Adwentne wiki při Brětnjanskim wobydlerskim domje

   29. adwentne wiki w Njeswačidle

  10:00 Konferenca Załožby za serbski lud wo digitalizaciji serbšćiny w Budyskim hotelu Residence

  13:00 Wotewrjenje adwentneje wustajeńcy „Moderne bože narodki ze wšeho swěta“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  14:00 Adwentne wiki w Hózku

  14:00 Adwentne wiki w Ćisku

  15:00 Ekumeniske wosadne popołdnjo w Drježdźanskim domje Hubertusoweje wosady na Běłym Jele­nju

  16:00 prezentacija wot Romy Petrick wudawaneje knihi „Gerat Pawlik – Žiwjenske dopomnjenki Drježdźanskeho organista a komponista“ na swjedźenskej žurli radnicy w Nowosólu-Hrodku

  16:30 1. adwentne popołdnjo na Róžeńčanskim gmejnskim dworje

  18:00 Žiwy adwentny kalender w Radworju

  19:00 Schadowanka w kafeteriji Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija

  19:00 Klawěrny koncert z Maxom Mostovetskim w Połčničanskej hrodowej klinice

  19:30 Předstajenje němskorěčneje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Adwentny koncert z a-capella-ansamblom Voxaccord w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Swjedźenski program „Z lódki“ Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny składnostnje 55lětneho wobstaća ćělesa w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Kabaret z Lotharom Böckom na Kulowskej radnej žuli

  19:30 Koncert ze skupinu Amarcord na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

  20:00 Kabaret z Ingom Oschmannom w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:30 Koncert ze skupinu Rockhounds we Wojerowskim „Składźe čo. 1“

Njedźelu 1.12.   1. adwent

  9:30 Dwurěčne kemše z wužohnowanjom dźěćatka w Slepom

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  11:00 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy na Wojerowskim hrodźe

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  14:00 Adwentne wiki na Čornochołmčanskej nawsy

  14:30 Adwentnička seniorow Ralbičanskeje wosady na tamnišim „Radlubinje“

  14:30 Adwentne wiki w Njebjelčicach

  15:00 Adwentnička seniorow Kulowskeje wosady w kulturnym domje delnich Sulšec

  16:00 Adwentny koncert Kamjenskeje hudźbneje šule w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  16:00 Hudźbny nyšpor z Drježdźanskej skupinu Voxaccord w Chróšćanskej cyrkwi

  16:00 Adwentny koncert „Hodowne kuzło“ we Wojerowskej Łužiskej hali

  17:00 Koncert skupiny The Gospel Passengers na žurli Kamjenskeho hotela Město Drježdźany

Póndźelu 2.12. 10:00 Pruwowanje wosuškow w Kamjenskej lutowarni při torhošću

Srjedu 4.12.   Swjateje Borbory

  10:30 Pruwowanje wosuškow w foyeru Budyskeje powołanskeje akademije

  11:00 Rejwanski kruch Serbskeho ludoweho ansambla „Wosrjedź nocy“ na žurli Budyskeho SLA

  13:00 Rentnarska adwentnička gmejny Ralbicy-Róžant w Šunowskej Fabrikskej hospodźe

  15:00 Kofej w třoch z přednoškom Ilony Bierlingoweje „Wobrazowe albumy dopominaja a wobchowuja“ w Budyskim Serbskim muzeju

  18:00 Předstajenje Ruskeho narodneho baleta „Łuskač“ we Wojerowskej Łužiskej hali

  19:00 Sakski knižny kófer z čitanjom Peggy Mädler w Röhrmeisterowym domje Kamjenskeho Lessingoweho muzeja

  19:00 Filmowy wječor „Wódne lěsy Łobja“ w Stróžanskim (Wartha) Domje tysac hatow

Štwórtk 5.12. 10:30 Rejwanski kruch Serbskeho ludoweho ansambla „Wosrjedź nocy“ na žurli Budyskeho SLA

  14:00 Zetkanje samostejacych ze serbskich wosadow w Smochćicach

  15:00 Adwentnička seniorow w Chróšćanskej „Jednoće“

  17:00 Kulinariski wječork na Wojerowskim hrodźe

  19:30 Předstajenje hudźbno-literarneho programa Serbskeho ludoweho ansambla „Linki a zynki“ w bašće Budyskeho SLA – Gabriela Marija Šmajdźina basnje Marje Krawcec

Pjatk 6.12. 12:00 Adwentne wiki na dworje klóštra Marijineje hwězdy

  17:00 Adwentne wiki z koncertom Ralbičanskeje zakładneje šule w tamnišej sportowni

  18:00 Adwentnička Domowinskeje skupiny a towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:00 Koncert z Berndom Pittkuningsom w Radom (Radensdorf)

  19:30 Předstajenje němskorěčneje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Sobotu 7.12. 8:00 Wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu pod hesłom „Zwěrjenc wotuća“

  8:00 Adwentne wiki w Kulowje

  12:00 Adwentne wiki na dworje klóštra Marijineje hwězdy

  14:00 Pólsko-serbska swójbna adwentnička z předstajenjom awdiopřewodnika za dźěći w pólskej rěči w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Adwentne wiki w Rakecach

  15:00 Adwentne wiki na Jěžowskim Lorencec statoku

  16:30 Adwentny koncert w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy

  19:30 Rejwanski kruch Serbskeho ludoweho ansambla „Wosrjedź nocy“ na žurli Budyskeho SLA

  19:30 9. dohodowny benificny koncert muskeho kwarteta „PoŠtyrjoch“ w Jasčanskej Rynčec bróžni

  20:00 Kabaret z Lotharom Böckom w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Dizzy Spell – irske hody; we Wojerowskim Składźe čo.1

Njedźelu 8.12.   Patronatny swjedźeń w Zdźěri

   Adwentny koncert šulerjow Budyskeje hudźbneje šule w Radworju

   Adwentne wiki we Worklecach

  14:30 Rentnarska adwentnička gmejny Njebjelčicy w tamnišej „Bjesadźe“

  15:00 Zjawne němskorěčne wodźenje po wosebitej wustajeńcy SORBIAN STREET STYLE

  15:00 Adwentna ćěłozwučowanka show ST Kamjenca w sportowni při lětanišću

  15:00 Adwentny koncert Wojerowskeje hudźbneje šule w Forumje Wojerowskeje Łužiskeje hale

  16:00 Předstajenje inscenacije „Ludźo, njedźiwajće so“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy na Chróšćanskej Krawčikec žurli

  16:00 Adwentny koncert pod hesłom „Swójbne popoł­dnjo na Budyskich wěžach“ na žurli Budyskeho SLA

  16:00 Adwentny koncert w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  16:00 Spěwanje adwentnych a hodownych pěsnjow w Kamjenskej cyrkwi swj. Justa

  16:00 Hodowny koncert SLA w Kalawje

  17:00 Adwentny koncert „Łužiske hody ze susodami“ w Kalawskej (Calau) měšćanskej hali

  19:30 Dizzy Spell – irske hody we Wojerowski Składźe čo.1

Wutoru 10.12. 19:00 Wobydlerski forum z Budyskim wyšim měšćanostu w Bolborčanskim (Bolbritz) towarstwowym domje

Srjedu 11.12. 17:00 Prezidij Domowiny

  19:00 Měšćanska rada Kulow

Štwórtk 12.12. 14:30 Rejwana bajka za dźěći „Hodowne potajnstwo“ w Hechingenje

Pjatk 13.12.   Zjawny institutny dźeń na žurli Budyskeho Serbskeho domu

  14:30 Rejwana bajka za dźěći „Hodowne potajnstwo“ we Villingeneje-Schweningenje

Sobotu 14. a 15.12.   16. bajkojty adwentny spektakulum wokoło Kamjenskeje Słodarnje (Malzhaus; stajnje 14 do 23 hodź.)

   Wodźenje po hodownej wustajeńcy na Wojerowskim hrodźe (stajnje 15:30 a 18:30 hodź.)

  15:00 Adwentne popołdnjo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty a towarstwa Radiška na dworje Stróžanskeho biosferoweho rezerwata

  17:00 Adwentny koncert 1. serbskeje kulturneje brigady Serbskeho gymnazija w Budyskej Michałskej cyrkwi

  19:30 Předstajenje němskorěčneje inscenacije „Čěski paradiz“ na hłownym jewišću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

  20:00 Adwentny koncert ze Sofiju Talvik & band we Wojerowskim Składźe čo. 1

Njedźelu 15.12. 16:00 Předstajenje inscenacije „Ludźo, njedźiwajće so“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy na žurli Sernjanskeho Cyžec hosćenca

Póndźelu 16.12. 8:30 Rejwana bajka za dźěći „Hodowne potajnstwo“ na žurli Budyskeho SLA

  10:30 Rejwana bajka za dźěći „Hodowne potajnstwo“ na žurli Budyskeho SLA

Wutoru 17.12. 8:30 Rejwana hodowna bajka za dźěći „Hodowne potajnstwo“ na žurli Budyskeho SLA

  10:30 Rejwana bajka za dźěći „Hodowne potajnstwo“ na žurli Budyskeho SLA

  19:00 Gmejnska rada Halštrowska Hola na žurli gmejnskeho zarjada na Horach

Srjedu 18.12. 8:30 Rejwana bajka za dźěći „Hodowne potajnstwo“ na žurli Budyskeho SLA

  10:30 Rejwana bajka za dźěći „Hodowne potajnstwo“ na žurli Budyskeho SLA

  17:00 Rejwana bajka za dźěći „Hodowne potajnstwo“ na žurli Budyskeho SLA

  19:00 Koncert Noweje Łužiskeje filharmonije w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

Štwórtk 19.12. 18:00 Gmejnska rada Ralbicy-Róžant

  19:30 Gmejnska rada Njebjelčicy

Pjatk 20.12. 11:00 Hodowne spěwanje Kulowskeje zakładneje a wyšeje šule w Kulowskej katolskej cyrkwi

  19:30 Předstajenje němskorěčneje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Sobotu 21.12. 17:00 Adwentny koncert „Łužiske hody ze susodami“ na žurli Budyskeho SLA

Njedźelu 22.12.   Adwentne wiki na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  14:00 Adwentne nakupowanje w Kamjenskim nutřkownym měsće

  15:00 Předstajenje němskorěčneje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Wutoru 24.12.   Patoržica

   Předstajenje hodowneje hry w Radworju

Srjedu 25.12.   Hody

  10:00 Delnjoserbske hodowne kemše w Choćebuskej Serbskej cyrkwi

Štwórtk 26.12.   2. hodowny swjaty dźeń

   Swjateho Šćěpana

Pjatk 27.12. 10:00 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  10:00 Hodowne wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu

  14:00 Darowanje kreje na Kulowskim „Starym dwórnišću“

Sobotu 28.12. 16:00 Južnotirolske hody we Wojerowskej Łužiskej hali

  20:00 Koncert ke kóncej lěta Serbskeho ludoweho ansambla we Wittenberge

Njedźelu 29.12.   Předstajenje hodowneje hry w Zdźěri

Póndźelu 30.12. 19:30 Koncert ke kóncej lěta Serbskeho ludoweho ansambla na žurli Budyskeho SLA

Wutoru 31.12.   Silwester

  15:30 Silwesterski koncert Serbskeho ludoweho ansambla na žurli Budyskeho SLA

  19:30 Silwesterski koncert Serbskeho ludoweho ansambla na žurli Budyskeho SLA

  21:00 Pišćelowy koncert na kóncu lěta w Kamjenskej Marijinej cyrkwi

wozjewjene w: Protyka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND