Protyka (29.11.19)

pjatk, 29. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pjatk 29.11. do 22.12.   636. Budyske Wjacławske wiki

Pjatk 29.11. 19:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Rjemjesło a wuměłstwo“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Sobotu 30.11. a 1.12.    Adwentne wiki w Hózku

Sobotu 30.11.   Adwentne wiki we Łazu

   Adwentne wiki při Brětnjanskim wobydlerskim domje

   29. adwentne wiki w Njeswačidle

  13:00 Wotewrjenje adwentneje wustajeńcy „Moderne bože narodki ze wšeho swěta“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  14:00 Adwentne wiki w Ćisku

  15:30 Adwentna show sportoweje akrobatiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  16:00 Serbske dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  16:30 1. adwentne popołdnjo na Róžeńčanskim gmejnskim dworje

  19:00 Schadowanka w kafeteriji Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija

  19:30 Koncert ze skupinu Amarcord na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

Njedźelu 1.12. 9:30 Dwurěčne kemše z wužohnowanjom dźěćetka w Slepom

  11:00 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy na Wojerowskim hrodźe

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  14:00 Adwentne wiki na Čornochołmčanskej nawsy

  14:30 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy w „Klankodźiwadło – Mój swět“ we Łazowskim Domje Zejlerja­ a Smolerja

wozjewjene w: Protyka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND