Třibarbna překwapjenka

štwórtk, 17. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Dajće so z tym, štož w chłódźaku maće, do warjenja. Maria Untchowa Dajće so z tym, štož w chłódźaku maće, do warjenja. Maria Untchowa

Za recept po swójskim słodźe trjebaće:

 pónoj abo šěroki a dalši hornc,

 zeleny abo/a běły hromak,

 butru, oliwowy wolij, balsamico-kisało

 cokor abo měd, sel, popjer,

 oranžowu abo jabłučkowu brěčku, tomaty, wodu, mórsku sel, truhany twarožk

 tortelinije abo hinaše pjelnjene nudle,

 zela ze zahrodki, kaž wone runje rostu.

Trjebaće za wšitko něhdźe 30 minutow.

1. hromak bělić a na něhdźe centimeter šěroke kuski /zeleny hromak njeje trjeba bělić, jenož na kuski krać

2. wodu z trochu selu do hornca dać / ručež so woda wari, do njeje nudle sypnyć a po poručenju producenta zwarić

3. šěroki hornc abo wyšu pónoj zhrěć, do njeje wulki lunk wolija a na wšě sto gramow butry dać / ručež je wšitko horce, hromak w tuku tak dołho wobroćeć, doniž njeje z nim derje wobdaty

4. wulku łžicu cokora, běły abo bruny (móžny je tež měd), a trochu běłeho balsamico-kisała na hromak dać / ručež je wšitko derje změšane, horcotu trochu pomjeńšić / měšeńcu derje woselić a popjerić / přeco zaso wobroćeć

wozjewjene w: Serwis
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk