Čitajće w nowym rozhledźe (27.08.21)

pjatk, 27. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Foto Hórnikecy (wjeršk točidła z ćernjowku) Jürgena Maćija debi titul aktualneho wudaća. Z nim dokumentuje wón industrijowe powostanki. Dlěje hač 40 lět wěnuje so Maćij Łužicy we wšěch jeje fasetach. Wuběr jeho fotow je lětsa pod titulom „Tief im Osten – Die Lausitz im Wandel 1976–2020“ wušoł. Eva Gaeding je so z publikaciju zaběrała a ju čitarjam na wutrobu kładźe. Dalša recensija je wot Cosimy Stracke-Nawka, kiž je sej mytowany film „Jaja“ Nory Wendt a Helle Stolecki wobhladała a spytała jeho wobrazowu rěč dodnić. Jeli chceće sej wo filmje swój­ski zaćišć stworić, składnostnje Nysoweho filmoweho festi­wala pokazaja jón 19. septembra w Budyskim Kamjentnym domje.

Evelyn Fiebiger je so składnostnje 250. narodnin organista, komponista a hudźbneho pedagogi při Krajnostawskim wučerskim seminarje z Augustom Bergtom rozestajała, rysuje jeho žiwjenjoběh a jeho spomóžne skutkowanje.

wozjewjene w: Serwis
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND