Jubilej a digitalizacija

pjatk, 07. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Ćežišćo přichodneho telewizijneho magacina Wuhladko je jubilej Serbskeho ludoweho ansambla. Jeničke profesionalne serbske ćěleso, předstajace hudźbu, reje a hudźbne dźiwadło, bu před 70 lětami załožene. Zdobom wěnuja so dosć ćežkej situaciji w SLA w minjenymaj lětomaj, w kotrymajž běchu pandemije dla ně­hdźe 150 planowanych zarjadowanjow kaž tež turneje, mjez druhim po Chinje, Španiskej a Ruskej, wupadnyli.

Pod hesłom „Quo vadis digitalne serbstwo“ zhladuje Wuhladko na spočatk decembra wotmětu druhu serbsku digitalnu konferencu a rozjimuje prašenje, hač drje je „dosć kmanych a kompetentnych ludźi“, kotřiž móža sep „idejow a inowatiwnych konceptow“ zwoprawdźić. Z dalšim přinoškom wuhódnoća lońšu „Hodownu akciju“. Publikum bě za nju dohromady 45 „hodownych drohoćinkow“ zapodał, a něhdźe 3 000 přihladowarjow je wo nich wothłosowało. Nimo toho portretuja w magacinje Budyske towarstwo Dźěłań dźeń a pokazaja, kak předsyda André Měrćink unikatne kickery zhotowja.

wozjewjene w: Telewizija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND