Kónc doby a wužadanje

pjatk, 06. meje 2022
artikl hódnoćić
(1 )

W srjedźišću mejskeho wudaća telewizijneho magacina Wuhladko stej portretowacy přinošk pod hesłom „Kónc doby – wjesnjanosta z najdlěšim słužbnym časom w Sakskej zastanje“. We wopisowanju sćelaka MDR k tomu rěka: „12. junija 2022 su we wjele gmejnach w Budyskim wokrjesu wólby wjesnjanostow. Tež Franc Brusk so za to zajimuje, ale hižo nic tak kaž dotal. Nimale poł lětstotka, wot 1974, je wón wjesnjanosta we Worklecach. Nětko wjeseli so na zasłuženy wuměnk. Wuhladko je jeho cyły dźeń přewodźało. Zhladujemy z nim na čas do přewróta a po tym a bilancujemy.“

wozjewjene w: Telewizija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND