Jězba k mjeńšinam

pjatk, 17. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Junijske wudaće telewizijneho magacina Łužyca wotbłyšćuje prěnju etapu ak­tualneje jězby moderatora Christiana Mathéeja po Němskej k tu připóznatym narodnym mjeńšinam. W schleswigsko-holsteinskej stolicy Kielu bydli tuchwilnu něhdźe 6 000 přisłušnikow Sintow a Romow. Mjez druhim je Mathée předsydu krajneho zwjazka ludoweje skupiny Mattäusa Weißa wopytał a so z nim wo „na přesćěhanje, wuzamkowanje a potłóčowanje bohatych“, mjeztym wjace hač 600 lět trajacych stawiznach, ale tež wo wjelorakej kulturje Sintow a Romow rozmołwjał.

Nimo toho portretuja wosebity, na „specielnu kulturu a potrjeby“ mjeńšiny wusměrjeny bydlenski projekt „Maro Temm“ w Kielu, hdźež je so moderator mjez druhim mjez młodostnymi wo kubłanskich šansach a wosobinskich anticyganistiskich nazhonjenjach wobhonił. Hudźbny přinošk skupiny Django Forever, kotraž swoje spěwy pod hesłom „gipsy music“ zjima, magacin skulojća.

wozjewjene w: Telewizija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND