Poswjeća naměsto Luthera

wutora, 15. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rom (B/SN). Měšćanske zarjadnistwo italskeje stolicy pomjenuje jutře, 16. septembra, blisko koloseja naměsto po němskim reformatorje Martinu Lutheru (1 483 – 1 546). Naměsto ma dopominać na přebytk Luthera w Romje lěta 1510, rjekny farar ewangelsko-lutherskeje wosady w Romje Jens Martin Kruse. „Runočasnje je to za nas jako mjeńšinowa cyrkej rjane znamjo, zo smy tule witani.“ Nimo toho stanje so tele městno „z wurazom žiweje ekumeny w Romje“.

Haj k nabožnemu kubłanju

Baierbrunn (B/SN). Nimale kóždy druhi staćan Němskeje je po naprašowanju wo tym přeswědčeny, zo dawa nabožina dźěćom a młodostnym orientaciju a krutu zemju pod nohomaj. 46,4 procenty naprašowanych zastopnjuja nabožne wukubłanje za emocionalne wuwiće dźěći jako wažne, kaž přepytowanje strowotniskeho magacina „Apotheken Umschau“ wujewja. Na 60 procentow ludźi je za to, zo maja so dźěći wukřćić, ke konfirmaciji a k swjatemu woprawjenju hić a so na poskitkach cyrkwinskeje dźěćiny a młodźiny wobdźěleć. 58,6 proc. měni, zo měło so při kubłanju dźěći tež wěra do Boha posrědkować. 30 proc. ma wšědny paćer dźěći ze staršimaj za trěbny.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND