Swoju rólu njenadhódnoćić

wutora, 24. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je měšnikam a dostojnikam cyrkwje porokował, zo swoju rólu lajkam napřećo nadhódnoćeja. „Klerikalizm zabywa, zo słušatej widźomnosć a sakramentalnosć cyrkwje wšemu ludej Božemu, a nic jeno někotrym wuzwolenym“, rěka w njedawno wozjewjenym lisće swjateho wótca. Duchowni su runja wšitkim tamnym přez křćeńcu najprjedy jónu lajkojo.

Pruwuja wukubłanje měšnikow

Wien (B/SN). Centralna Vatikanska kongregacija za klerus dźěła na nowych směrnicach za wukubłanje měšnikow. Přičina za to su změny dušepastyrskich metodow w cyrkwi. Wjetšu wahu změjetej nětko kulturny kontekst kaž tež prewencija znjewužiwanja, podšmórny sekretar kongregacije, arcybiskop Jorge Carlos Wong.

Duchowneju wuswobodźić

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND